Foto: ZČU

Fakulta pedagogická nabízí desítky nových kurzů a programů pro učitele i veřejnost

Přes čtyři desítky nově akreditovaných kurzů a programů celoživotního vzdělávání rozšíří od nastávajícího akademického roku nabídku Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Pedagogickým pracovníkům a neučitelské veřejnosti poskytnou nové vzdělávací aktivity ještě více příležitostí rozšířit si či získat kvalifikaci. Přihlášky k rozšiřujícímu studiu učitelství a ke studiu pedagogiky přijímá fakulta během srpna.

„Na začátku prázdnin jsme získali akreditaci pro 44 kurzů a programů celoživotního vzdělávání. Část z nich je určena k získání či rozšíření kvalifikace, část je zaměřena na další vzdělávání pedagogických pracovníků,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Kompletní nabídka tak zahrnuje na 200 vzdělávacích aktivit – kurzů, tedy převážně jednorázových akcí, a programů, jejichž studium trvá několik semestrů a je zakončeno závěrečnou zkouškou.

František Křižík. Vynálezce, který osvítil svět i Čechy obloukovými lampami

Díky nově akreditovaným programům budou moci pedagogové získat nebo si rozšířit kvalifikaci v oborech biologie, chemie, fyzika, němčina a ruština. Nadále jsou v nabídce i programy zaměřené na češtinu, angličtinu, tělesnou výchovu, výpočetní techniku a psychologii.

Novou podobu získal program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Je o jeden semestr kratší než dřívější pětisemestrální, a vychází tak vstříc požadavkům škol. Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, konkrétně pro absolventy magisterského studia pedagogiky, předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky, vychovatelství a pedagogiky volného času, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ. Ti tak po čtyřech semestrech získají odbornou kvalifikaci učitele 1. stupně ZŠ.

Přihlášky k rozšiřujícímu studiu učitelství, a to jak pro mateřské, tak základní i střední školy, fakulta přijímá do 15. nebo do 31. srpna, dle konkrétního studijního programu. Do 15. srpna by měli odevzdat přihlášku zájemci o studium pedagogických věd, tedy o vzdělávací programy vedoucí k získání kvalifikace. V nabídce jsou různé typy zaměření, například na speciální pedagogiku, přípravu učitelů odborných předmětů či praktického vyučování, pro výchovné poradce, vychovatele a další.

Adolf Loos a jeho přínos Plzni i světové architektuře

Fakulta nezapomíná ani na děti základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a stejně jako v předchozích letech je zve na oblíbenou Dětskou univerzitu. Zápisy budou probíhat od 9. září na  deti.zcu.cz. Malí studenti mohou vybírat ze 70 kurzů s pestrým zaměřením – od oborů přírodovědných přes humanitní, technické a umělecké až po tělocvik.

K novinkám v portfoliu workshopů a kurzů celoživotního vzdělávání Fakulty pedagogické patří například Burza nápadů do výuky zeměpisu, Vybrané kapitoly z anglické gramatiky, Hra na kytaru, Pohybová gramotnost předškoláků nebo Animujeme s mobilním telefonem ve výtvarné výchově. „Jsme přesvědčeni, že si u nás každý vybere,“ hodnotí současné možnosti v oblasti celoživotního vzdělávání děkan Pavel Mentlík.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: