Foto: PMDP

Financování rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany je zajištěno

Plzeňské městské dopravní podniky (dále jen PMDP) včera podepsaly smlouvu s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB). Ta umožní čerpání úvěru pro financování rekonstrukce tramvajové vozovny za nejvýhodnějších podmínek na trhu, a to až do výše 50 milionů Euro (zhruba 1,25 miliardy Kč). 

Stav tramvajové vozovny na Slovanech je již dlouhou dobu nevyhovující, a to v rámci kapacity, technického stavu budov, vybavení i zázemí pro zaměstnance. „Projekt rekonstrukce počítá také se snížením hlučnosti areálu a řadou řešení šetrných k životnímu prostředí, například využitím dešťové vody při mytí vozidel, zelenými střechami a dalšími. Jsem si jist, že tak modernizací depa přispějeme k co nejpříjemnějšímu životu v okolní zástavbě,“ uvádí Michal Kraus, generální ředitel PMDP. Výstavba by měla začít v roce 2020 a probíhat bude za plného provozu depa. PMDP předpokládají, že novou vozovnu veřejnosti představí na konci roku 2022.

„Na zajištění financí pro nutnou rekonstrukci jsme pracovali téměř dva roky a právě dohoda s EIB pro nás byla od začátku nejlepší možná varianta. Financování prostřednictvím EIB se podle řady aspektů jeví být tím nejvýhodnějším. S částí úvěru počítáme také na obnovu vozového parku ekologických trakcí, zafinancovat tak můžeme nákup až 68 nových tramvají a trolejbusů,“ říká Lucie Smolíková, vedoucí oddělení controllingu PMDP.

Tramvajové depo Plzeňských městských dopravních podniků čeká rekonstrukce

Čerpání úvěru bude probíhat v maximálně 7 tranších od poloviny roku 2020 do konce roku 2023, a to podle skutečných potřeb společnosti. „Výše finálně zapůjčené částky a doba jejího splácení se bude odvíjet od budoucích finančních možností. Pokud získáme na projekt rekonstrukce dotaci, čerpání úvěru bude menší,“ uvádí Miroslav Kočica, ekonomický ředitel PMDP, a dodává: „Úrokové sazby od EIB jsou výrazně nižší než běžně nabízené sazby bankovních domů.“

„Chceme-li do veřejné dopravy přilákat více osob, musíme ji učinit pohodlnou a spolehlivou,“ říká Vazil Hudák, víceprezident EIB, a pokračuje: „Spoluprací s PMDP napomůžeme ke zvýšení kvality a bezpečnosti přepravních služeb, a tím i k celkové atraktivitě MHD. Tento projekt bude mít nejen pozitivní vliv na životní prostředí čtvrtého největšího města České republiky, ale přispěje také k naplnění cílů EU v oblasti klimatu.“

Město Plzeň od EIB v minulosti čerpalo úvěry na řadu projektů v rámci modernizace a rozšíření městské infrastruktury, uzavření spolupráce se subjektem mimo státní správu je ale u EIB unikátní.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: