Zdroj obrázku: Volné dílo, Wikimedia

Heliotrop. Léčivý kámen má obsahovat posvátné kapky Ježíšovy krve

Alternativní léčba a víra v moc darů přírody je skutečností prostupující společnost od samých počátků lidstva. Dnes býváme skeptičtí, přesto mnozí věří, že co vzešlo z přírody, při správném užití pomáhá. Oblíbenými jsou například různé kameny, které ve své opracované podobě slouží jako přívěsky, talismany, těžítka, ozdoby pokojů i antistresové hračky. Jeden z nich lidé kdysi pojili s posvátnou osobou Ježíše Krista.

Heliotrop a Kristovo ukřižování

Vzhled většinově zeleně vystínovaného kamene se vyznačuje nenápadnými až dominantními červenými skvrnami. Především lidé doby středověku byli přesvědčeni, že tyto fleky představují zkamenělou krev Ježíšovu. Když umíral na kříži, stékaly krůpěje jeho obětní krve na kámen pod ním. Onen kámen měl být heliotrop. Ten do sebe přijal tuto svatou zázračnou krev, která se už navždy včlenila do složení všech těchto hornin.

Jakkoliv je pověst významným odkazem na onen vykupitelský čin Krista, skutečný důvod červeného zbarvení bude zřejmě méně vznešený. Ony skvrny jsou vytvořeny uvězněnými oxidy železa, jímž se říká hematity.

Amulety, zaříkávadla i cedulka na krku se správnou formulkou měli vyhánět nemoci a zachraňovat životy

Krvavý kámen napříč historií

Heliotrop, česky krevel, má celou řadu dalších pojmenování. Bývá nazýván rovněž jako krvavý, babylónský, orientální, říká se mu ale také kámen zvyšování imunity nebo krkavec. Jeho původní název heliotrop představuje složeninu řeckých slov helio (Slunce) a trepa (měnit se). To může být odkazem na skutečnost, že se ve starověku používal při pozorování Slunce, v jehož záři se vybarvoval do intenzivnějších odstínů.

Staří Egypťané zase věřili v jeho užitek skrze propojení božského s pozemským. Uchovávali ho ve své blízkosti, aby je ochránil před nemocemi, ale i úklady lstivých nepřátel. Celkově docházelo k přejímání a mísení národnostních přesvědčení, a tak se ve stejné zázraky heliotropu začalo věřit i v kultuře indického subkontinentu.

Řecká a římská antika si vážila kamene, coby zaručitele slávy, štěstí a úcty. Řekové navíc věřili, že v období úmorného sucha dokáže přivolávat déšť.

Středověká Evropa už kámen také znala. Jeho magickou sílu využívala jako ochranu proti otravám a parazitům v těle. A především v 17. a 18. století jej ve svých oblecích nosili právníci, neboť prý pomáhal vydobýt vítězství u soudu.

Galerie:

Blahodárné účinky na lidské neduhy

Postupem času se pozitivní účinky kamene nakupily natolik, že dnešní léčitelství hovoří o úchvatné škále jeho využití. Především je to, dle léčitelů, vynikající čistič krve, možný odkaz na posvátnost přítomnosti krve Kristovy v něm. Krev údajně zbavuje toxinů, využívá se při chudokrevnosti, hemeroidech, krvácení, ale i jako podpůrná metoda léčby leukémie.

Očistné účinky má mít i na játra, ledviny, močový měchýř či slezinu, ale i na stresem znavenou mysl. Má rovněž napomáhat správnému rozhodování, zvyšovat intelekt a chránit před zlými sny.

Významnou má být jeho schopnost zvyšovat imunitu vůči infekčním onemocněním. Dokonce prý dokáže zabránit potratu či ulehčit porod.

Do jaké míry jsou tyto fantastické účinky skutečné, nelze hodnotit globálně. Pravdou však je, že v přírodě nalézáme důležité látky, bez nichž by ani dnešní farmacie nemohla být účinnou. Energetický potenciál heliotropu tudíž nelze zcela vyvrátit.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).


Hana Komiňová

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Tipy z kalendáře akcí: