Foto: Sergey Galyonkin, Flickr

Amulety, zaříkávadla i cedulka na krku se správnou formulkou měli vyhánět nemoci a zachraňovat životy

Lidové léčení je staré jako lidstvo samo. Ve svých počátcích však bylo silně omezeno neznalostí prostých lidí. Ti se snažili léčit vším, co jim přišlo pod ruku či stanulo na mysli.Významnou roli měly bylinky, především ty výrazně aromatizující či nevšedně vypadající. Důležitou úlohu sehrála i víra ve vyšší mocnosti. Ty zlé lidé zapřísahali k odchodu z těla. A svaté prosili o pomoc.

Nemoc jako nadpřirozená bytost i zlý duch 

Lidové „lékaření“, jak se kdysi říkalo, bylo silně vázáno na víru v nadpřirozeno. Nemoc byla mnohdy považována za zlou temnou bytost. A tak se třeba věřilo, že nemoci uprostřed noci ve své ohavné zhmotněné podobě obcházejí stavení a hledají své oběti. Například nátka (ústní aft) měla klepat na dveře a volat. Kdo jí otevřel či na zvolání odpověděl, ten ji dostal. Cholera ta se lidí chytala bez vyzvání přímo na ulicích.

Dalším dobovým výkladem bylo, že je nemoc dílem zlých duchů. Tito duchové byli z těla vykazováni řadou metod. Nemoci byly třeba zaklínány a vyháněny z těla zpět do pustin, skal, lesů a jiných pochmurných míst, z nichž údajně pocházely. V lesích byly i rituálně zakopávány, byly ukládány hluboko pod zem a hlínou zasypány tak, aby nemohly zpět mezi lidi.

Polednice
Nemoc byla považována za dílo zlých duchů. Obrázek: Volní dílo, Wikimedia

Amulety a zaříkávadla, jako pomoc v nemoci

K jedněm z nejstarších léčebných prostředků patřilo užívání různých amuletů a karakterů (písmena či slova a slovní spojení, mající léčebný účinek a bojující proti nemoci).

Amulet či talisman mohl mít různou podobu, velmi často to byl drobný předmět, jako prsten či přívěsek. A tak se například proti moru nosilo malé „stříbrné jablíčko“ nebo proti neštovicím bílý korálek, často zavěšené kolem krku. Ještě v 18. století lze najít zajímavý návod: „Která žena chce poroditi… Vezmi stíblo od rauty, udělej prsten, vstrč na pravou ruku, počinet“. Staré nářečí bychom dnes velmi zjednodušeně přeložili tak, že pokud měla žena počít, pak jí byl před sexuálním stykem na pravou ruku dán za tímto účelem speciálně vytvořený prsten. 

Zaříkávadla byla rozmanitá, některá se odkazovala s prosbou ke svatým, jiná přikazovala a vyhrožovala zlým silám, nemoc způsobujícím. Byla spojena s určitým úkonem. Příklad lze nalézt u Boženy Němcové, která jeden takový rituál rovněž zmiňuje: vezme se tkanice slinou navlhčená a váže se nad každou bradavicí třikrát do uzlu se slovy „Jménem Boha Otce Syna a Ducha sv. Amen“. Na to se nit zakope pod okapem. To by mělo dopomoci proti bradavicím.

Hrůzu nahánějící rituály dávných zlodějů kombinovaly magii a pověry

Cedulky s nápisem měly také léčit

Různé takovéto formule se také psaly na cedule, které nemocný nosil zavěšené na krku. Jde vlastně o jakousi obdobu amuletu. Misionář ze 17. století údajně u lidu v kraji vltavském našel celé množství takovýchto cedulek „kouzelných a pověrečných“.  A tak například proti zimnici sloužila formulka: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého Ve vrchu Kelion odpočívá sedm spících…. Pane Ježiši Kriste osvoboditi ráčiž tuto služebnici od zimních pětidenních. Pax nax vax budiž této služebnici Božím lékem amen“. Zda nějaké služebnici nošení tohoto nápisu na hrudi skutečně pomohlo, však nevíme.

Významnou moc měla mít zkratka AGL, coby zřejmě první písmena hebrejských slov „Atto Gibbor Lélom“, překládaných jako „moje síla ve věčnosti“, coby odkaz na sílu ducha.

bozena-nemcova
I Božena Němcová zmiňovala jeden dobový rituál. Obrázek: Volné dílo, Wikimedia

Léčba zvířat byla co do podoby stejná

Zvířata byla léčena na stejném principu, jako lidé. Není tedy divu, že i u nich byly různé amulety nebo zaříkávadla, ať už vyřčená, či napsaná, zcela běžnými. 

A tak například proti červům se zaříkávalo nebo na ceduli napsalo: „Červe, ty-li jsi bílý čili červený čili žlutý, já ti zapovídám to maso jísti skrze živého Boha Ježíše Krista“. Cedule se speciálním textem se užívaly rovněž, pokud mělo zvíře roupy, pokud bylo sešlé či jinak nezdravé. V některých případech zavěšení na krk nestačilo a zvíře muselo cedulku sníst. 

A nejen cedulku, známým příkladem je „lék“ proti nedojení u krav. Ta musí sníst posvěcenou hostii, aby dojit znovu začala. Tato pověra stála mnoho životů na severu Moravy, kde spustila vlnu čarodějnických procesů ve Velkých Losinách a v Šumperku (psali jsme v tomto článku).


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).


Hana Komiňová

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Tipy z kalendáře akcí: