Ulice v Plzni v roce 1972. Zdroj: Autoatlas ČSSR

Jak se jmenovaly ulice v Plzni před rokem 1989

S novými politickými i společenskými poměry po listopadu 1989 postupně docházelo i k přejmenování mnoha ulic či míst tak, aby názvosloví odpovídalo situaci v mladé demokracii. V Plzni se naštěstí nemusel měnit celý název města, jako tomu bylo ve Zlíně, přesto mnoho lidí změnilo adresu svého bydliště, aniž by se museli stěhovat.

Tak jako sametová revoluce neproběhla v jediném dni, ani změna názvů ulic, náměstí a dalších veřejných prostranství nebyla krátkodobou záležitostí. Ke schválení některých nových názvů došlo Radou města Plzně nejprve během roku 1990 a k další části až 23. dubna 1991. Byť se to nezdá, šlo o velmi citlivý a komplikovaný proces. V západočeské metropoli bylo tehdy téměř devět stovek ulic, které museli členové stanovené komise v čele s archivářem Miloslavem Bělohlávkem prověřit.

Ve druhé vlně v roce 1991 navrhla komise přejmenovat 39 míst, z nichž některé dostaly zpět své původní názvy. A tak se v Plzni například třída 1. máje stala znovu Klatovskou. Mimochodem Klatovská existovala i za komunistů. Šlo o část dnešní dlouhé Klatovské, ale tehdy začínala až na Borech za křižovatkou s ulicí Dvořákova a pokračovala směrem do Litic. Mnoho nově zvolených názvů pak odkazuje na novodobé hrdiny, například na gen. Pattona nebo na Miladu Horákovou.

Jak Kim Ir-sen obdivoval Leninovy závody v Plzni

Názvy se pochopitelně měnily z důvodu nového režimu. Komunistické a budovatelské nebyly žádoucí, ale došlo například i na změnu v názvu Sibiřské ulice, byť název Sibiř samozřejmě existoval dávno před ruskou Říjnovou revolucí (7. 11. 1917 – 8. 11. 1917). Nicméně se tato nevlídná část světa stala místem utrpení pro mnoho nepohodlných občanů a změna tak byla schválena.

Zmatek s Americkou

Ulicí, která v minulosti nejčastěji měnila jméno, je dnešní Americká. V dávné minulosti se ještě za Rakouska-Uherska dělila na dvě části a její část od Radbuzy ke Klatovské nesla jména Stodolní, Jungmannova, Vítězství a Stalinova. Část k hlavnímu nádraží se jmenovala Františka Josefa I., Wilsonova a Karla IV. Po sloučení obou částí v roce 1951 nesla celá ulice název Stalinova, a poté Moskevská. Moskevská se v roce 1968 změnila na Ludvíka Svobody, ale jen na dva roky, poté se znovu přejmenovala podle sovětského hlavního města.

Vybrané změny v názvech plzeňských ulic po roce 1989:

Starý název Nový název
Brigádnická Kreuzmannova
Čapajevova Štefánikova
Dukelská Doudlevecká
Frunzeho Mozartova
Gorkého Goethova
Hornická Domažlická
Charskovského nábřeží Anglické nábřeží
Koněvovo nám. Štefánikovo nám.
Leninova Husova
Mládežníků Brojova
Moskevská Americká
nám. J. Krautwurma nám. gen. Piky
nám. Odborářů Mikulášské nám.
nám. O. Synka nám. Milady Horákové
Nejedlého sady Sady Pětatřicátníků
Sibiřská Habrmannova
Sovětská Ruská
tř. Budovatelů Francouzská tř.
tř. 1. máje Klatovská
most A. Zápotockého most gen. Pattona

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: