Foto: MMP

Lesníci budou kácet suché a poškozené stromy u cest nedaleko Boleveckých rybníků

Lesníci plzeňských městských lesů začínají počátkem příštího týdne kácet uschlé a poškozené stromy hlavně v blízkosti cest. Těžba v rekreační oblasti Bolevecké rybníky potrvá přibližně do poloviny února. Návštěvníci by měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovat do míst, kde se právě dřevo těží. Zároveň proběhne ve vybrané lokalitě prosvětlení stávajícího lesního porostu.

„Odstraňování suchých a poškozených stromů probíhá v městských lesích vždy v zimních měsících, kdy se v lesích pohybuje nejméně lidí. Prioritně přitom odstraňujeme stromy blízko cest, které by mohly návštěvníky lesa ohrozit. Je pro nás důležité, aby cesty zůstaly bezpečné,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí.

V době kácení, které proběhne kolem Seneckého a Velkého Boleveckého rybníka, budou některé cesty z důvodu bezpečnosti lokálně uzavřeny. Pracovníci Správy veřejného statku města Plzně prosí občany, aby se řídili pokyny a v zájmu své bezpečnosti v době kácení neporušovali zákaz vstupu do lokality. Ve většině případů budou cesty uzavřeny jen v řádu hodin, jen u cesty za skautskou klubovnou u Seneckého rybníka to zřejmě bude celý den.

Papírenský park na Slovanech se dočká obnovy. Přípravné práce již začaly

Současně bude také v blízkosti Seneckého rybníka probíhat prosvětlování porostu. „Clonná seč, jak prosvětlení lesa odborně nazýváme, je záměrné postupné snižování počtu dospělých stromů v porostu způsobem, který vytvoří optimální podmínky k tomu, aby se dobře ujala semena lesních dřevin. Následné odrůstání mladých stromků, které v lese vyrostly bez zásahu lesníků, tedy pomůže jak stávajícím starším, ale zdravým stromům, tak semenáčkům, které vyrůstají pod nimi. Podpoříme tak přirozené zmlazení lesa a nastartujeme jeho přirozenou obnovu. Dubům, bukům i borovicím, které hůře snášejí klimatickou změnu, tak dodáme více světla i vláhy, která by se k nim při slabém dešti hustými korunami nedostala,“ vysvětlil vedoucí oddělení městských lesů Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč.

Prosvětlování lesních porostů probíhá postupně, lesníci v něm budou pokračovat i v dalších letech. Je součástí péče o lesy, která podporuje přírodě blízkým způsobem vznik odolnějšího dvougeneračního smíšeného lesa.

Zdroj: Správa veřejného statku města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: