Foto: ZČG

Výstava „Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice ZČG z let 2012–2021“ dává nahlédnout do sbírkového fondu ZČG

Nová expozice ve výstavní síni „13“ dává nahlédnout do sbírkového fondu Západočeské galerie v Plzni. Výstava Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice ZČG z let 2012–2021 představuje nejvýraznější díla vysoké umělecké hodnoty od starého umění po současnost, která byla zakoupena do sbírek galerie za posledních deset let. Autorem a kurátorem výstavy je Petr Jindra, který zpracoval také stejnojmennou publikaci. Až do 28. září 2022 jsou ve výstavní síni „13“ k vidění malby, koláže, kresby, grafiky i sochy; některá z klíčových děl jsou veřejně vystavena vůbec poprvé.

Sbírkový fond Západočeské galerie v Plzni se mezi znalci těší renomé, širší veřejnosti je však prakticky nedostupný. Od svého vzniku v roce 1954 nemá galerie vlastní institucionální zázemí, které by zajistilo její celkové potřeby včetně výstavních prostor pro stálou expozici sbírek. I proto byla připravena tato výstava, která návštěvníkům představuje vybrané nejvýznamnější autory a jejich díla, jimiž galerie obohatila své fondy.

V centru Plzně se objevila koule. Západočeská galerie vysvětluje její význam

Přírůstky do sbírek za uplynulé desetiletí významně doplnily sbírky zejména o uměleckou problematiku období obou totalit, která zde nebyla dobře zastoupena, a o umění současné. Sbírku umění 19. století doplnila díla Gabriela von Maxe, Ludmilly von Flesch-Brunningen, Augusta Piepenhagena či Hippolyta Soběslava Pinkase. Sbírku předválečné moderny zhodnotily akvizice leptů Bohumila Kubišty, z umění období od padesátých let po současnost pak práce autorů mezinárodního významu – Jiřího Trnky, Zbyňka Sekala a Adrieny Šimotové, doplněné o díla předních domácích autorů Jiřího Johna, Ivana Sobotky a Viktora Karlíka. Významné jsou rovněž akvizice prací regionálních osobností meziválečných a poválečných let (Josef Hodek, Bohumil Krs, František Pořický a Josef Tetínek). Současné regionální umění obohatily nákupy děl Jiřího Patery, Milana Maura a koláže básníka Josefa Hrubého.

Koncepci výstavy připravil Petr Jindra, kurátor podsbírek obrazů a plastik ZČG. Expozici rozdělil do šesti historických období: I. Staré umění a umění 19. století, II. Moderní umění do I. světové války, III. Meziválečné umění, IV. Čtyřicátá a padesátá léta 20. století, V. Umění šedesátých let, VI. Současné umění. Instalace je pojata koncentrovaně a jakkoli bylo možno představit početný soubor přírůstků pouze výběrově, tematické celky umožňují přehledně a strukturovaně prezentovat velkou část děl, která za posledních deset let obohatila sbírkový fond ZČG. Na výstavě nejsou představeny přírůstky z podsbírky architektury, jejíž samostatná expozice se v současnosti připravuje v Semlerově rezidenci.

K výstavě byla vydána doprovodná publikace Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice ZČG z let 2012–2021.


Doprovodný program:

Komentované prohlídky
28. 6. v 17 hodin: Výstavou provází Petr Jindra
14. 9. v 17 hodin: Výstavou provází Petr Jindra

Tvůrčí dílny
18. 8. 16–18 hodin: „Sbírám, sbíráš, sbíráme…“, dílna pro rodiče s dětmi
8. 9. 16–18 hodin: „Příběh čarodějnice“, dílna pro rodiče s dětmi


Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice ZČG z let 2012–2021

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“
22. 6. 2022 – 28. 9. 2022


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: