Lochotínský park. Foto: Plzenoviny.cz

Město dá letos do úprav parků a rekreačních míst desítky milionů korun

Město Plzeň letos investuje do úpravy parků, odpočinkových a rekreačních míst přes
45 milionů korun. Bude pokračovat v revitalizaci Lochotínského parku, vybuduje cestu z Mikulášského náměstí směrem do Parku U Ježíška včetně jeho úpravy, obnoví nádrž v Červeném Hrádku a upraví odpočinkové místo u Mže v Radčicích. Projekty má na starosti Správa veřejného statku města Plzně.

„Město systematicky investuje do projektů, které přinášejí obyvatelům Plzně možnosti pro každodenní odpočinek, rekreaci a příjemné trávení volného času v přírodě. Je rovněž důležité, že tyto úpravy a obnovy parků i dalších míst přispívají ke zlepšení celkového vzhledu města,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

Náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule informoval, že největší investicí, a to přibližně za 20 milionů korun, bude obnova další části Lochotínského parku, která naváže na revitalizaci jeho první části z roku 2015. „I v této etapě budou provedeny úpravy stávající zeleně, vysazeny nové stromy, vytvořeny květinové záhony, upraveny parkové cesty i zpevněné plochy. Součástí projektu je rovněž doplnění rekreační vybavenosti, tedy mobiliáře, informačního systému, dětských prvků i fit prvků pro dospělé,“ řekl náměstek. 

Irena Tolarová ze Správy veřejného statku města Plzně doplnila, že obnova části parku kolem Lochotínského pavilonu se bude realizovat až po ukončení stavby retenční nádrže Vinice (investorem je Vodárna Plzeň a. s.), tedy nejdříve v polovině roku 2021. „Související investicí bude položení kanalizačního potrubí podél nádrže, jež má v budoucnu sloužit pro převedení dešťových vod z oblasti Vinic a Kopeckého pramene do parku a dále do nivy Mže,“ upřesnila Irena Tolarová.

Tip na výlet: Naučná stezka Zábělá

Další velkou investicí bude projekt, který upravuje používané pěší propojení mezi Mikulášskou ulicí a nivou řeky Radbuzy jižně od areálu Mikulášského hřbitova včetně úpravy parku U Ježíška. Cesta se napojí na nynější stezku pro pěší a cyklisty podél řeky. „Úpravy budou spočívat ve vybudování přes 80 metrů dlouhého rampového schodiště, podél něhož bude vystavěna  opěrná zídka a vybudováno veřejné osvětlení. Dále budou do parku vysazeny stromy a keře a umístěna dětská prolézačka a lavičky. Předpokládané náklady činí 15 milionů korun,“ uvedla Irena Tolarová.

Město chystá také obnovu víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku. Spočívá v opevnění břehů nádrže, vybudování terasových stupňů k posezení na břehu a možných vstupů do nádrže, ale také například v úpravě odběrného místa pro sbor dobrovolných hasičů. Připravuje se také revitalizace okolí – zbudování nového sportovního hřiště pro míčové hry, umístění fit prvků a mobiliáře. Kolem vodní nádrže povede cesta pro pěší, vysazeny budou stromy a upraveny trávníky. Předpokládaná investice je osm milionů korun.

Jedním z menších právě dokončovaných projektů je parková úprava veřejně přístupného prostoru v Radčicích v meandru řeky Mže. Kromě sadovnických úprav byla provedena obnova přírodní tůně, nově jsou upraveny stezky pro pěší a doplněn bude rekreační mobiliář. Přibližné náklady činí 2,5 milionu korun.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: