Foto: David Roberts, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Miliardář Moon se stavěl na úroveň Boha. Jeho odkaz je i v naší republice

Cítil se být roven Bohu a věřil, že skrze něj na zemi započne království nebeské, druhý ráj. Nestalo se. Přesto si díky obětavosti a práci svých oveček výtečně vydělával. Sun Myung Moon se stal prvním miliardářem korejského původu, nechal si říkat „ctihodný pan Moon“.

Začalo to jak jinak než osvícením

Zda tomu sám věřil, těžko říct. Po většinu svého života se ale snažil o to, aby jeho nadpozemským kvalitám uvěřili ostatní. A tak přišel s celou řadou fantastických báchorek. Tvrdil třeba, že zakusil boj s miliony ďáblů, za což si vysloužil poklonu samotného Boha. S tím měl mít rovnocenný vztah, dokonce měl Bohu, utrápenému neustálým selháváním svých pozemských poslů, utírat slzy z tváře.

Prozření došel brzy. Už ve svých patnácti letech začal tento vesnický hoch z Korey dávat dohromady skládačku o vlastní vznešenosti. Vytasil se tak s tvrzením, že jej oslovil Ježíš s prosbou, aby dokonal to, co on nedokázal. Ježíš měl totiž založit Pravou rodinu a tím naplnit Boží záměr. Jenže byl zatčen a ukřižován. Stejně tak kdysi dávno před ním Adam, který rovněž selhal, neboť zhřešil. Nyní byl tedy tento úkol svěřen Moonovi. A tak se oženil a se svojí konečnou partnerkou měl čtrnáct potomků.

Šokující zjištění zvěstovatele Raëla. Mimozemšťané jsou našimi stvořiteli, pány i pomocníky

Církev sjednocení si měla podmanit všechna náboženství

Náboženství jako takové oficiálně vzniklo v roce 1954. Jeho počátky měly být poměrně kontroverzní, Moon měl údajně nově příchozí členky “očišťovat“ sexem. Tato skutečnost však nebyla jednoznačně prokázána, a tak zůstává na poli spekulací. Jeho konečným cílem každopádně bylo svrhnout veškerá náboženství a nahradit je svým učením, tzv. godismem (God = Bůh). On by pak stanul v čele obrovské říše, která by neměla konkurenci. Neboť jak sám tvrdil, náboženství a společnost musejí být jedno. Společenský systém tak, jak jej známe dnes, ve kterém je náboženství pouze okrajovou volbou každého, by padl.

Láska a zase láska. Moonova doporučení byla pro mnohé posvátná

Svatební akt měl v jeho učení významné místo, byla to nejdůležitější svátost Církve sjednocení. Neboť Bůh stvořil svět na principu jin a jang, obrazem jeho dokonalého díla tak měly být dokonalé manželské páry. A jelikož je svět velký, přišel Moon se svým vnitřním zrakem a s neochvějnou jistotou slučoval muže a ženy z řad svých oveček, jejichž láska neznala rasová, ani kontinentální omezení.

Bílé album od Beatles zatemnilo mysl Charlese Mansona. Údajně ho vybízelo k rasové válce

A začal s okázalými svatebními obřady v masovém měřítku. Při hromadných svatbách na různých stadionech oddával tisíce párů najednou. Neznali se, ale oddaně věřili Moonovu názoru. A tak byli vidět šťastní lidé těšící se na svoji společnou budoucnost. Nejen za tyto své praktiky se Moon na mnoha místech světa dostal do hledáčku kritiky kvůli podezření na brainwashing, vymývání mozků. Tradice odpovědnosti vyšší autority za výběr partnera však údajně koresponduje s dávnou korejskou tradicí a do oblasti ovlivňování lidí tak prý nezapadá.

Ale i láska má svá pravidla. Měla spíše Moonovská pravidla

A protože je manželství posvátným svazkem, nejvyšším naplněním, nebylo to zadarmo. Celých sedm let museli prvotní členové shánět peníze i nové členy, aby si svatbu zasloužili. Žili údajně v neustálé kombinaci nejistoty, úmorné práce, celibátu a nedostatku jídla či spánku. Dle výpovědí bývalých členů tak například museli prodávat různé předražené předměty. Logicky o ně velký zájem nebyl. Přesto, dokud člen nesplnil denní kvótu, nemohl se vrátit zpět.

Ale ani když už došlo na onen očekávaný akt svatebního požehnání, nebylo vyhráno. Následovalo 40 dní posvátného odloučení. Pak přišel třídenní rituál, během něhož byla sexuální aktivita naopak povinnou. Místo radostných hrátek po dlouhé zdrženlivosti se ale spíše jednalo o akt zatížený nesmyslnými, až nechutnými instrukcemi.

Spásná náruč víry? Lehce kontroverzní Koinonie Jan Křtitel působí v plzeňských Liticích již od roku 1993

Federace rodin za mír ve světě

Když to s náboženskými ideály a dodržováním neudržitelných zásad začalo upadat, přišel Moon s další kampaní, tentokrát za čistotu společenského, kulturního a hlavně rodinného života. Svojí propagandou, tvářící se jako konzervativní spolek s dobrou ideou, zaujal od roku 1996 řadu vysoce postavených osob, z nichž nejznámějším byl George Bush. Pořádáním různých konferencí a přednášek, na nichž byly Moonovy projevy zlatým hřebem celé akce, nadále šířil domnělou významnost své osoby.

Po jeho smrti zůstalo vůdčí postavení, i přes řadu rodinných rozporů, uvnitř rodového klanu. Dnešní pojetí a dodržování víry organizace je značně oproštěno od dřívějších omezení. U nás tyto myšlenky šíří a podporuje Federace rodin za světový mír a sjednocení, která se k tradici rodiny Moon otevřeně hlásí.

Galerie:


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).


Hana Komiňová

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Tipy z kalendáře akcí: