Ilustrační foto: Zdroj: Plzenoviny.cz

Nájemné v plzeňských městských bytech a nebytových prostorech se letos zvyšovat nebude

Město Plzeň neuplatní navýšení základního nájemného u městských bytů, a to z důvodu skokového zvyšování cen energií. Usnesení schválila rada města. Pro občany to znamená, že se jim nájemné v letošním roce nezdraží. Nájemné za městské nebytové prostory také nezdraží.

„V souvislosti se skokovým zdražováním cen energií, ale i vysokou mírou inflace, která bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2022, chceme podpořit nájemce bytů v našem vlastnictví. Proto jsme se rozhodli neuplatňovat navýšení základního nájemného od března letošního roku. Finanční dopady neuplatnění navýšení nájemného jsou v případě, kdybychom navýšili nájemné o šest procent, 3,8 milionu korun z nájemného od března letošního roku do konce února příštího roku. V případě, že by došlo k navýšení nájemného pouze o míru inflace, šlo by o částku 2,4 milionu korun,“ uvedl David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem.

K navýšení základního nájemného došlo naposledy od 1. března 2021, kdy průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2020 proti průměru 12 měsíců roku 2019 měla hodnotu 3,2 %, navýšení nájemného tedy činilo 6 %. Ceny bytů ve standardní kvalitě jsou tedy 92,07 Kč/m2/měsíc, byty se sníženou kvalitou 82,87 Kč/m2/měsíc, byty vizualizované 134,58 Kč/m2/měsíc.

V červnu loňského roku došlo k doplnění usnesení rady města, které zvyšuje základní nájemné také u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou od 1. února 2022 na částku 92,07 Kč/m2/měsíc u standardních bytů a u bytů se sníženou kvalitou na částku 82,87 Kč/m2/měsíc s tím, že další zvyšování bude probíhat k 1. lednu v tříletých intervalech a bude odpovídat výši základního nájemného u smluv na dobu určitou k 1. lednu příslušného kalendářního roku.

Radní Plzně současně rozhodli, že neuplatní navýšení nájemného o inflaci za rok 2021 u nájemních smluv za nebytové prostory. „V nájemních smlouvách, kde je možnost navýšení nájemného o inflaci, jsme se rozhodli tuto možnost nevyužít. Cílem je zmírňovat negativní dopady koronavirové krize a omezující opatření vlády a též skokové navýšení cen energií. Nechceme tedy dále zatěžovat nájemce v době vleklé zdravotní krize s dalším navyšováním cen nájmů,“ vysvětlil primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: