Masné krámy. Foto: Plzenoviny.cz

Nová výstava Kubišta – Filla. Plzeňská disputace v Západočeské galerii v Plzni

Právě zahájená výstava mapuje umělecký a osobní vztah dvou hlavních představitelů českého moderního umění a „českého kubismu“ Bohumila Kubišty a Emila Filly v kontextu generací, nastupujících na uměleckou scénu v prvním a druhém desetiletí 20. století. Prostřednictvím uměleckých děl ze sbírek Západočeské galerie a dalších fondů je rekonstruována rozprava obou hlavních aktérů a jejich disputace je doplněna o hlasy jejich přátel i tvůrčích protivníkůz řad českých, českoněmeckých a židovských umělců (Friedrich Feigl, Willy Nowak, Georg Kars, Otto Gutfreund, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Antonín Procházka).

Radikální změny, považované za zásadní impuls českého moderního umění, ke kterým došlo na pražské umělecké scéně v prvních dvou desetiletích 20. století, byly do velké míry určovány proměňujícím se osobním vztahem dvou nejsilnějších tvůrčích osobností tzv. generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců: Bohumila Kubišty (1884‒1918) a Emila Filly (1882‒1953).

„Vzájemné působení těchto dvou silných osobností vedlo nejprve k eskalaci tvůrčích výbojů, poroce 1911 však jejich názorová kolize způsobila roztříštění společného generačního úsilí. Program prosazovaný uvnitř umělecké komunity v Čechách, původně sebevědomě namířený také za hranice, byl díky těmto rozporům oslaben,“ říká autorka koncepce výstavy Marie Rakušanová.

Kubištova předčasná smrt v roce 1918 na španělskou chřipku zabránila dalšímu rozvíjení jeho tvorby, ovšem tvůrčí dialog mezi Kubištou a Fillou nebyl ukončen rokem Kubištova úmrtí. Jeho odkazu se záhy ujala nejmladší generace a dále ho rozvíjela, často v otevřené opozici vůči Emilu Fillovi.

Většina vystavených děl pochází ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, jejíž sbírka kubismu se řadí k nejpřednějším v České republice. Současná výstava navazuje na souhrnnou prezentaci„českého kubismu“ ze sbírek ZČG, která proběhla před deseti lety v roce 2009 (výstava a publikace s názvem Kubismus 1910–1925. Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni). Nynější expozice je doplněna uměleckými exponáty a archiváliemi z dalších státních a soukromých fondů.

Výstavu autorsky připravila Marie Rakušanová, kurátorkou výstavy za ZČG je Petra Kočová. Architektonické řešení expozice navrhl Zbyněk Baladrán. Autorkami grafického ztvárněníexpozice a doprovodné publikace jsou Adéla Svobodová a Helena Šantavá. Autorem ilustrací – portrétů Kubišty a Filly – je Stanislav Setinský.

K výstavě vychází ve spolupráci s nakladatelstvím B&P Publishing stejnojmenná publikace, jejíž autorkou je Marie Rakušanová.

Emil Filla, Kytarista, 1912, Collett Prague – Munich
Emil Filla, Kytarista, 1912, Collett Prague – Munich

Vystavená díla pocházejí ze sbírek:

COLLETT Prague | Munich; Galerie Benedikta Rejta v Lounech; Galerie hlavního města Prahy; Galerie Kodl; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie Středočeského kraje; Galerie výtvarného umění v Chebu; Galerie výtvarného umění v Ostravě; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně; Knihovna Ústavu pro dějiny umění FF UK; Moravská galerie v Brně; Muzeum města Brna; Národní galerie v Praze; Národní knihovna České republiky; Oblastní galerie Liberec; Památník národního písemnictví; Ústav dějin umění AV ČR, Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Západočeská galerie v Plzni; soukromé sbírky

Doprovodný program k výstavě Kubišta – Filla. Plzeňská disputace

Komentované prohlídky

18. 6. v 17 h – Petra Kočová
16. 7. v 17 h – Marie Rakušanová19. 9. v 17 h – Marie Rakušanová

Přednášky

20. 8. v 17 h Kubišta a Filla – válečná léta (Eva Bendová)
12. 9. v 17 h Kubištovo pojetí aktu vzkříšení v obrazu Vzkříšení Lazara (Mahulena Nešlehová)

Dětské dílny

27. 6. v 16–18 h – Kdo je kdo?
Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi

10. – 11. 7. vždy v 10–16 h – Barevné prázdniny
Tvorba v obou aktuálních výstavách ZČG i v plenéru

18. 9. v 16–18 h – Cesty a příběhy
Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi

Kubišta – Filla. Plzeňská disputace
7. 6. – 29. 9. 2019
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: