Foto: Plzenoviny.cz

Od ledna se v Plzni zvýší cena vodného a stočného

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje v Plzni cena vodného a stočného. Rozhodla o tom Rada města Plzně. Důvodem jsou vyšší náklady na energie, nájem za infrastrukturu, vyšší cena surové vody i nový poplatek za znečištění odpadních vod z odlehčovacích komor v čistírnách odpadních vod. Od 1. května 2020 ale zase vodné a stočné zlevní, a to vlivem snížení DPH ze současných 15 procent na 10 procent.

Cena vodného se od 1. 1. 2020 zvyšuje ze současných 54,65 Kč/m3 na 60 Kč/m3, stočné se navýší z 33,73 Kč/m3 na 38,81 Kč/m3. Celková cena za vodné a stočné bude činit 98,81 Kč/m3. Všechny částky jsou s DPH.

Tyto ceny ale budou platit jen do konce dubna. Od 1. 5. 2020 totiž klesne DPH o 5 %, konkrétně z 15 % na 10 %. Koncová cena vodného v Plzni pak bude činit 57,39 Kč/m3včetně DPH a stočného 37,13 Kč/m3 včetně DPH. V porovnání s cenou roku 2019 tak půjde o navýšení ceny o 6,9 %.

Na domažlické trati se začne jezdit po dvou kolejích

Důvodem zvýšení cen vodného a stočného, které se v posledních letech zvedaly pouze o inflaci, jsou vyšší náklady na energie a také vyšší nájem za infrastrukturu, který bude VODÁRNA PLZEŇ a.s. platit statutárnímu městu Plzeň. Nájemné pro příští rok bude činit téměř 220 milionů Kč. „Finanční prostředky, které město Plzeň získá na zvýšeném nájemném, budou použity na realizaci nové vodohospodářské infrastruktury, jako je např. dosud chybějící kanalizace a vodovod na Výsluní nebo v Malesicích. Finanční prostředky ze zvýšeného vodného a stočného použije VODÁRNA PLZEŇ a. s. na obnovu stávající vodovodní a kanalizační sítě,“ vysvětlil technický náměstek primátora a předseda představenstva VODÁRNY PLZEŇ a. s. Pavel Šindelář.

Zvyšují se také mzdy, ceny chemikálií nebo aktivního uhlí, přes nějž se v Úpravně vody v areálu na Homolce voda upravuje. Navíc se novelou vodního zákona zavádí i nový poplatek za znečištění odpadních vod z odlehčovacích komor umístěných v technologické lince čistíren odpadních vod (ČOV). Všechny tyto faktory mají dopad do ceny vodného a stočného pro rok 2020.

Zkontrolujte vodoměry, ať je nepoškodí mráz

„Ačkoliv ČOV Plzeň disponuje velkými retenčními objemy a velká množství deštěm naředěných odpadních vod dokáže zachytit, při déletrvajících a intenzivních srážkových událostech dochází k odlehčení části odpadních vod před biologickým stupněm ČOV. Právě tato část vod je nově zpoplatněna,“ uvedl technolog ČOV Josef Máca. Jde zejména o situace při přívalových deštích, kdy všechnu vodu nepojmou biologické části čistírny a část se jí dostane do řeky.

Spotřeba vody v Plzni od roku 2009 permanentně klesala, a to z odběru více než 110 litrů na osobu a den na současných 90 litrů na osobu a den. Letos se tento trend zastavil. „Rok 2019 je prvním za poslední řadu let, kdy meziročně nedošlo k poklesu spotřeby vody,“ uvedl vedoucí zákaznického odboru VODÁRNY PLZEŇ  a. s. Pavel Pajtl. Vysvětluje to zejména tím, že lidé používají moderní spotřebiče jako myčky nebo pračky s úspornými programy, spořiče vody a více dbají na to, na co a kolik pitné vody skutečně spotřebují.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: