Planá. Foto: Plzenoviny.cz

Město Planá rozhodlo o podpoře podnikatelů v souvislosti s epidemií covid-19

Město Planá vypisuje výzvu na podporu podnikatelům – fyzickým osobám, kteří jsou postiženi opatřeními v souvislosti s epidemií covid-19. Tato jednorázová podpora je výrazem ocenění podnikatelského sektoru v Plané.

Radnice pomáhá drobným živnostníkům

Přestože Vláda ČR vytvořila širokou nabídku podpory všech zasažených odvětví v souvislosti s pandemií covid-19, je každá další podpora zvláště pro malé podnikatele více než důležitá. Planá jako každé menší město potřebuje pro život obyvatel ve městě drobné obchody a služby. Vedení města je rádo za každého OSVČ, který má provozovnu v Plané, např.: obchody s oblečením, s domácími potřebami, kadeřnictví, masáže, cukrárny, restaurace a jiné. Jejich současná složitá životní situace je více než patrná. Zavřené provozovny na náměstí působí smutně.  Maximální částka podpory ve výši 10 000,- Kč se může zdát jako symbolická, ale je to především podpora morální. Současně Město Planá odpouští nájemné všem, kteří nemohou vykonávat svou činnost a mají pronajaté prostory města.

Podmínky žádosti o podporu

Město Planá vyzývá fyzické osoby, které

a) ke dni 31. 12. 2020 provozovaly živnost v provozovnách umístěných na území města Planá

b) na základě usnesení  Vlády ČR o přijetí krizových opatření  v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/  byly donuceny přerušit nebo výrazně omezit provoz  v provozovnách dle písmene a), aby v případě potřeby podaly městu Planá žádost o podporu ve výši maximálně 10000 Kč na jedno IČ.

V žádosti je nutné doložit:

Plnou identifikaci žadatele, specifikaci provozovny (předmět činnosti v provozovně a její umístění), čestné prohlášení deklarující přerušení nebo omezení provozu v provozovně v důsledku krizového opatření dle písm. b) této výzvy.

Formulář žádosti je ke stažení na www.plana.cz.

Podepsanou žádost o podporu je nutné doručit prostřednictvím datové schránky  (88mb2zt), poštovní služby, mailem [email protected] (tel. č.: 374 752 911) nebo osobně na podatelnu MěÚ Planá, Náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, nejpozději do 26. 2. 2021.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: