Zdroj: Mapy.cz

Plzeň buduje kanalizaci a vodovod v Koterově za 252 milionů korun

Plzeň zahájila stavbu kanalizace a vodovodu v městské části Koterov. Akce za 252 milionů korun včetně DPH by měla být dokončena v prosinci 2021. Koterov, na jehož území žije přibližně 2500 obyvatel, má dosud pouze splaškovou kanalizaci, dešťová voda byla svedená do řeky Úslavy.

„Díky investici za více než čtvrt miliardy korun bude plzeňská část Koterov připravená do budoucna na další rozvoj. Kromě stavby kanalizace bude v závěru zrekonstruovaná celá lokalita Koterova, vyjma Koterovské návsi, kterou obnovil Městský obvod Plzeň 2,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

„Akce v Koterově bude spočívat ve stavbě kanalizace splaškové a dešťové, přeložky stávajícího vodovodu vyvolané uložením kanalizace, doplnění vodovodní sítě o nové vodovodní řady, přeložky plynu vyvolané uložením kanalizace a závěrečnou úpravu komunikací,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Plzeň sleduje průjezd aut na červenou, zvyšuje tím bezpečnost

„Při stavbě bude nutné na dobu nezbytně nutnou omezit vjezd občanů do jejich domů. Občané Koterova budou s dostatečným předstihem informováni o tomto omezení, které může trvat maximálně 14 dní. Vždy se budeme snažit jakékoliv omezující zásahy zkrátit na co nejkratší dobu,“ doplnil Jaroslav Petrák, vedoucí magistrátního oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb odboru investic, který stavbu buduje.

Jako první budou vybudovány přeložky sítí, nejprve plynové. Poté odstartuje stavba kanalizace v ulicích Pod Chalupami, U Mlýna, Břidlicová, Ke Kolešovce, Na Dílcích, Pastýřské a U Krytu. Pokračovat se bude v ulicích Žulová, Čedičová, Na Nivách, Na Hradčanech, Na Hačkách, Nade Vsí, Pod Kopcem a v ulici Na Břehu.

Rondel se začne přestavovat nejdříve v roce 2024

Splaškovou kanalizaci město nechá napojit na úslavský kanalizační sběrač, který je strategickou ekologickou investicí města a který zajišťuje odkanalizování a rozvoj okrajových částí Božkov, Koterov, části Lobez, Bručné a komerční zóny u obchodního centra Olympia.

Po dokončení splaškové kanalizace v Koterově ji bude chybět dobudovat v Malesicích a ve Lhotě. Vodárna Plzeň letos dokončí kanalizaci ve Lhotě.

Stavbu realizuje sdružení firem POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň a STAVMONTA spol. s r.o.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: