Logo aplikace. Zdroj: USC Shoah Foundation

Plzeň se zapojila do programu IWalk, připomene historické židovské lokality

Plzeň bude mít vlastní vzdělávací program IWalk Plzeň, který provede uživatele v krajské metropoli po lokalitách spojených s historií židovské přítomnosti v Plzni a s místní historií holocaustu, ale také s příběhy přežití a začátku nového života. IWalk je vzdělávací program USC Shoah Foundation.

„IWalk je celosvětový vzdělávací projekt USC Shoah Foundation. Ta spravuje archiv vizuální historie s více než 53 tisíci celoživotními vzpomínkami pamětníků různých genocid. Cílem je spojit návštěvu autentické lokality s úryvky svědectví relevantními pro historické události, které se na této lokalitě odehrály. Zájemci si mohou zdarma stáhnout speciální aplikaci pro mobilní telefony a umožní tak sdílení IWalks se širokou veřejností. Archiv obsahuje svědectví sesbíraná již v polovině devadesátých let minulého století po celém světě, umožňuje tedy dohledání relevantních vzpomínek pro většinu míst na světě,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

Plzeňský projekt bude obsahovat filmové vzpomínky někdejších obyvatel Plzně, kteří byli za druhé světové války rasistickým zákonodárstvím označeni za Židy. IWalk Plzeň uživatele provede po lokalitách spojených s historií židovské přítomnosti v Plzni a s místní historií holocaustu, ale také s příběhy přežití a začátku nového života. Cílovou skupinou projektu jsou pedagogové a studenti, archiváři, knihovníci, historikové, badatelé, zástupci médií i široká veřejnost. Procházky IWalks jsou kromě vzdělávací a pedagogické práce využitelné i v turistickém ruchu.

Poznáváme Plzeň: Starý židovský hřbitov na Lochotíně a údolí s ukrytým potůčkem

„Zapojením do projektu se nám nabízí možnost spolupráce na světové úrovni. Spojením moderních technologií a klasické pedagogické metody nabídneme nejen studentům s prožitkem pochopit sebe sama coby součást budoucí historie, ale také skutečnost, že historie se neodehrávala kdesi daleko, ale v místech, kde i my každý den žijeme svůj život,“ doplnil primátor Martin Baxa.

Celkové náklady na plzeňský projekt činí 463 tisíc korun, město Plzeň přispěje částkou ve výši 200 tisíc korun. S poskytnutím dotace pro společnost OpenEye, z. s., jež je partnerskou organizací USC Shoah Foundation pro vytváření vzdělávacích materiálu v češtině, schválili zastupitelé města. Do projektu se zapojí také Archiv města Plzně, který poskytne podklady pro zpracování.

Aplikace IWalk pro mobilní zařízení:

IWalk pro Android
IWalk pro iOS


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: