Mapa: MMP

Plzeňská křižovatka Sukova – Schwarzova bude nově řízena semafory

V polovině července začaly stavební práce s přebudováním křižovatky Sukova – Schwarzova v Plzni, nově ji budou řídit semafory. Přestavba potrvá dva měsíce, rekonstrukci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně. Akce si vyžádá jen minimální omezení v osobní dopravě.

„Podnět k přestavbě křižovatky Sukova – Schwarzova vzešel z Úřadu městského obvodu Plzeň 3, a to na základě požadavků občanů v této lokalitě. Semafory nově řízená křižovatka umožní bezpečný výjezd ze Schwarzovy ulice, a především bude bezpečnější pro chodce, kteří přecházejí Sukovu ulici,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Přípravu na přebudování křižovatky na světelně řízenou jsme zahájili již v loňském roce, kdy jsme souběžně s opravou povrchu vozovky Sukovy ulice, kterou zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky, vybudovali bezbariérové přechody přes Sukovu ulici a indukční smyčky pro semafory tak, aby nebylo nutné zasahovat do nového povrchu vozovky. Z důvodu kumulace uzavírek týkající se Kaplířovy ulice jsme stavbu museli přerušit a přesunout ji na letošní prázdniny,“ připomněl Josef Brůha, vedoucí oddělení světelné signalizace Správy veřejného statku města Plzně.

Radčice otevírají moderní sběrné místo

Ve středu 15. července 2020 zahájil zhotovitel stavební práce na úpravě připojení Schwarzovy ulice do Sukovy a současně začíná výstavba samotného světelného signalizačního zařízení. Ta spočívá v osazení stožárů s kompletní výstrojí, vybudování trasy optických kabelů mezi touto nově semafory řízenou křižovatkou a stávající na vjezdu do obchodního centra Area Bory. Nové světelné signalizační zařízení bude připojeno na dopravní ústřednu.

„Při realizaci uvedených prací dojde k minimálním dopravním omezením v Sukově ulici vždy po dobu několika dnů v jednotlivých pruzích tak, jak bude stavba postupovat. Omezení je nutné pro provedení napojení Schwarzovy ulice a dále při budování základů nových stožárů v přilehlých zelených pásech nebo chodníkách,“ doplnil Josef Brůha.

V souvislosti s úpravou napojení ulic bude rovněž provedena oprava povrchu přilehlého úseku Schwarzovy ulice v délce přibližně 50 metrů. Během těchto prací bude dotčený úsek Schwarzovy ulice zcela uzavřen po dobu jednoho týdne.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: