Autor grafiky: Rostislav Vaněk

Podobu zastávek veřejné dopravy v Plzni mohou ovlivnit mladí designéři

Zlepšení veřejného prostoru pro cestující v kombinaci se sjednocením designu mobiliáře městské hromadné dopravy jsou témata pilotního projektu, na němž v těchto týdnech spolupracuje město Plzeň s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Jeho cílem je navrhnout novou jednotnou podobu designu mobiliáře zastávek pro městskou a linkovou veřejnou dopravu v Plzni. 

Mladí talentovaní designéři tak získávají příležitost dostat do veřejného prostoru nové nápady a představy o tom, jak by mohl tento specifický typ mobiliáře vypadat, jaké by mohl mít funkce a užití. „Tvář města a jeho vnímání obyvateli, ale i návštěvníky a cestujícími jsou pro nás nesmírně důležité a věřím, že tímto projektem můžeme pomoci zlepšit tento obraz. Těší mě, že na projektu budou pracovat právě studenti Sutnarky, s nimiž jsme již v předchozích letech realizovali několik podobných projektů a s nimiž máme velmi dobré zkušenosti,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce města a fakulty, v rámci níž došlo například k vytvoření návrhů na označení parkovišť P+R, které město plánuje na svém území vybudovat, designérkou Adélou Přibáňovou. Úspěšnou realizací se v roce 2019 staly dvě designové zastávky na tramvajové trati linky č. 4 v areálu univerzitního kampusu designérem Radkem Muzikou. Jeho pojetí posunulo zastávky od pouhého čekacího místa směrem k obrazové galerii. „Spolupráce naší fakulty s vedením města Plzně je vždy velmi profesionální a je pro nás a naše studenty silně motivující. To proto, že cítíme opravdový zájem vytvořit pro občany města to nejlepší. Těší mne, že naši studenti na těchto projektech naplňují svoji designérskou misi, kterou jim připomínám v promočních projevech, a totiž že pozitivně působí na svět, ve kterém žijeme – dělají jej krásnější. Stopa naší fakulty na tváři města i celého kraje je dnes už velmi zřetelná, a tak to má být,“ doplnil děkan Fakulty Designu a umění Ladislava Sutnara Josef Mištera.

Autonomní tramvaje mohou v roce 2050 sloužit jako záchranáři i jako estetické doplňky města

Nyní mají mladí designéři další příležitost zamyslet se nad celkovým pojetím těchto tradičních prvků a vylepšit jejich funkčnost a estetiku míst, která jsou dlouhodobě s čekáním na dopravní prostředky spojená. Projekt je v tomto ohledu jedinečný a také pilotní, neboť cílí na rozvoj kreativity studentů designu a v případě excelentních návrhů může vést také k jejich realizaci. Studenti budou moci své nápady průběžně konzultovat s experty na technologie, urbanismus, dopravu a samozřejmě také s profesionálními designéry. 

Své práce budou studenti prezentovat ve dvou výběrových kolech před odbornou porotou, kterou vede designér Jan Němeček ze studia Olgoj Chorchoj. Na základě jejího doporučení by se nejlepší designový návrh mohl dočkat i praktické realizace. V takovém případě by Plzeň mohla toto originální designové řešení využívat dlouhodobě.

Níže jsou uvedeny Vizualizace zastávek pro tramvajovou trať č. 4 v kampusu ZČU v Plzni a Vizualizace označení parkovišť P+R :


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: