Foto: Koncert Umělec a totalita z roku 2015. Zdroj: Plzeňská filharmonie

Podrobnosti k pořadu Tvůrčí ohlédnutí za Únorem 1948 aneb Čelem k masám

Hudebně-literární pořad se v rámci stého výročí vzniku republiky ohlédne za přelomovým obdobím, kdy byl konstituován mocenský monopol KSČ. Jeho vlivu, ideologii a propagandě podlehl alespoň na čas nejeden z autorů klasické hudby. Budovatelské skladby zazní v porovnání s nejlepšími kompozicemi té doby. Celý večer bude živě přenášet Český rozhlas Vltava.

Posluchači uslyší například skladby Radima Drejsla, Jana Seidla (slavný pochod Kupředu, zpátky ni krok!) nebo Václava Dobiáše. A dále, jako protiklad, kompozice významných českých autorů té doby, kterými byli kupříkladu Miloslav Kabeláč, Klement Slavický a v neposlední řadě Bohuslav Martinů.

„Toto výročí není určeno k oslavám, ale jde o historický milník, který je potřeba zmínit a připomenout,“ říká Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie.

Večer Tvůrčí ohlédnutí za Únorem 1948 orámují a protknou vstupy seznamující posluchače s podstatnými fakty vázanými k inkriminovanému období. Přednášet budou pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů.

„Tato akce navazuje na skvělou spolupráci s plzeňskými kolegy před dvěma lety. Teď, v roce ‚osmičkových výročí‘, ta spolupráce bude dokonce dvojnásobná, protože další velký projekt chystáme na podzim k připomenutí mnichovské dohody. Musím zdůraznit, že podobná setkání, při kterých symfonické těleso připraví speciální dramaturgii a vznikne koncert proložený publicistickými vstupy a doplněný výtvarnou stylizací, jsou u nás naprostá rarita.“

Zejména když se jedná o citlivé politické téma! Obdivuji, že v Plzni se toho nezalekli, a naopak to energicky podporují,“ říká Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.

Budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kde se bude hudebně-literární pořad odehrávat, promění instalace studentů v jedinečné a působivé memento. Hudební produkci rozzáří světelná instalace Jana Morávka a Lukáše Kellnera provozujících na FDULS studio Multilab. Svoji koncepci popisují následovně: „Bude se jednat o projekci do obrovské vývěvami nafukované bubliny. Bublinu metaforicky chápeme jako totalitní tvar, který se rozpíná do prostoru a pohlcuje každou jeho část. Vyzařované světlo zároveň přitahuje pozorovatele, kteří se dostávají do gravitačního pole bubliny a stávají se její součástí.“

„Je zcela určitě dobré, připomínat si i neslavná období minulosti. Únor 1948 je dokonalým příkladem toho, jak rychle je možné ztratit čerstvě nabytou svobodu,“ dodává profesor Jiří Beránek, pod jehož vedením jedinečná instalace, zahrnující díla studentů všech ateliérů školy, vzniká.

„Připomínáme si rok 1948, kdy v naší zemi se chopila moci ideologie, které ve světě padlo za oběť cca 90 000 000 lidí. Jen v našem státě bylo popraveno z politických důvodů cca 280 osob, zastřeleno na hranicích cca 374 osob, zemřelo ve vězeních a lágrech cca 4500 – 7000 osob, z politických důvodů odsouzeno v ČSR cca 250 000 osob, emigrovalo cca 200 000 – 300 000 osob. Hluboce se každého z nás dotýká utrpení a strádání jiného člověka. Ale tisíce a miliony zmařených životů se stávají abstraktními čísly. Společenská katastrofa byla tak gigantická, že její důsledky nedokážeme dohlédnout,“ míní děkan FDULS Josef Mištera a pokračuje: Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu prohlásil komunistický režim za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. Stačí to? Domnívám se, že ne!

Se zločiny německého nacionálního socialismu se vypořádal Norimberský soud, který zřetelně jednou provždy postavil zlo na pranýř. My jsme touto cestou nešli. Neodsoudili jsme a nepotrestali zlo, které naši zemi 40 let devastovalo. Tím jsme umožnili jeho banalizaci, relativizaci a připravili cestu k jeho návratu. Proto se naše fakulta angažuje v tomto projektu.“

Hudebně-literární pořad Tvůrčí ohlédnutí za Únorem 1948 aneb Čelem k masám? je jednou z akcí projektu Plzeň 2018, který pod titulem Kde domov můj připomíná po celý rok 2018 sté výročí vzniku republiky. Své síly při jeho organizaci spojily město Plzeň a Plzeňský kraj.

Vstupenky na Tvůrčí ohlédnutí za Únorem 1948 lze zakoupit prostřednictvím: www.plzenskavstupenka.cz.

Cena je 290 Kč, slevy pro abonenty Plzeňské filharmonie, seniory 65+, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, studenty 15 – 26 let a děti do 14 let.

Tvůrčí ohlédnutí za Únorem 1948 aneb Čelem k masám?
27.2.2018 19:30
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, Univerzitní 28
Akce je součástí projektu Plzeň 2018.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: