Foto: Swietelsky Rail

Práce na novém kolektoru pod železniční tratí na Jižním předměstí finišují

Přes sto metrů měří nový podzemní kolektor, který pod železniční tratí na Jižním předměstí v Plzni dokončuje společnost Swietelsky stavební. Jeho výstavbu si vynutila modernizace přesmyku domažlické trati, jejíž součástí je i snesení Faltusova mostu. Po něm vedou inženýrské sítě, které se přeloží právě do kolektoru. Ke snesení mostu, který je technickou památkou, dojde v noci z 19. na 20. dubna. 

Práce na kolektoru v hodnotě 54 milionů korun začaly loni 3. dubna a skončí po přeložkách sítí do konce letošního dubna. Tvoří ho štola, tři šachty a armaturní místnost. Hloubená část měří 94,5 metrů, spolu s armaturní šachtou pak 102,5 metrů. Povedou jím rozvody průmyslové a užitkové vody o průměru DN 500, 350 a 250 mm a silové kabely elektřiny 22 kV. 

„Jde o komplikované důlní dílo. Geologický profil se při ražbě měnil téměř po každém záběru. Jsou tu zvodnělé a zvětralé horniny s minimální pevností, ale i odolné arkózové pískovce s proplástky křemene, které ražbu zpomalily až na 30 centimetrů za 24 hodin. Dokonce jsme uvažovali o použití trhavin, z toho ale sešlo,“ říká Martin Melichařík, stavbyvedoucí závodu Speciální stavby Swietelsky stavební.

Zpomalení ražby mělo velmi negativní vliv na postup prací, a proto vedení stavby rozhodlo otevřít protiražbu. To sice přineslo řadu technických a organizačních problémů, ale termíny se daří držet. Obě ražby se spojily letos 3. ledna poté, co ražba i protiražba probíhaly nonstop ve dvanáctihodinových směnách. Celkem bylo ve štolách vyraženo 1580 m³ horniny.

kolektor
Foto: Swietelsky Rail

„Při hloubení šachet jsme zjistili, že geologické poměry jsou mnohem složitější než předpokládal projekt  Proto bylo nutné provést doplňující geologický průzkum v místě šachet a monitoring celé trasy kolektoru pomocí georadaru,“ dodal Melichařík. Vrty objevily i železobetonové základy budov o mocnosti až 2,5 metru.

„Tomu se musela přizpůsobit projektová dokumentace, aby práce byly bezpečné a bylo možné zachovat drážní provoz nad ražbou. Měnil se proto tvar a typ výztuže primárního ostění a následovaly další technické změny,“ uvedl David Sichrovský, ředitel stavby ze společnosti Swietelsky Rail CZ, která ji zajišťuje ve sdružení se sesterskou firmou Swietelsky stavební. 

Práce jsou součástí rozsáhlé modernizace třetí části železničního uzlu Plzeň, která začala v prosinci 2017 a skončí na jaře 2020. Zakázku v této nejdůležitější železniční křižovatce v regionu vypsala Správa železniční dopravní cesty. Po jejím dokončení se zrychlí průjezd vlaků Plzní. V budoucnu na ni naváže modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice, což zásadně urychlí a zkapacitní dopravu do Bavorska


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: