Foto: FN Plzeň

Ředitel Fakultní nemocnice Plzeň popisuje aktuální situaci

Fakultní nemocnice Plzeň v současnosti denně ošetří více než 3 200 ambulantních pacientů, každý den je hospitalizováno téměř 1000 nemocných. 6. listopadu 2020 je ve fakultní nemocnici hospitalizováno 212 covid pozitivních pacientů, z toho na covidových pracovištích leží 189 nemocných. Na lůžkách JIP je v péči 42 pacientů, z toho je 16 napojeno na umělou plicní ventilaci. Denně se na odběrovém místě uskuteční v průměru 430 odběrů. 

Většina covid pozitivních pacientů je hospitalizována v borské části na Interním pavilonu v areálu bývalé vojenské nemocnici a na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny.

Další aktuality z provozu vysvětluje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Počty hospitalizovaných covidových pacientů před týdnem překročily číslo 200 a výhledově předpokládáme, že tento počet klesat nebude. Jsme velká nemocnice a v případě potřeby budeme otevírat další covidová pracoviště. Díky zprovoznění nového Urgentního interního příjmu v borské části FN Plzeň se sjednotilo vstupní místo pro pacienty s interními problémy či jinými potížemi, které mohou být způsobené koronavirovou nákazou. Denně tímto místem prochází desítky pacientů, z toho je přibližně cca polovina s covidovým onemocněním. V obou areálech, ve všech klíčových vchodech pro veřejnost, probíhá triáž, na vybraných pracovištích jsou v provozu termokamery. Děláme maximum pro to, abychom preventivními opatřeními napomohli k minimalizaci šíření viru.“

V souvislosti s covidem-19 zemřelo v Plzeňském kraji přes sto lidí

Zaměstnancům FN Plzeň byly v tomto týdnu vyplacené odměny zaslané Ministerstvem zdravotnictví ČR.  Téměř 5 000 pracujícím byla v mimořádném výplatním termínu vyplacená částka 248 milionů korun (včetně veškerých nákladů se jedná o částku převyšující 332 miliónů Kč). Pro zajištění personálních kapacit zaměstnanců/rodičů jsou k dispozici dvě školní skupiny, kde studenti Pedagogické fakulty ZČU pomáhají s výukou školáků 1. – 3. tříd.

Provoz ve FN Plzeň je zajištěný i díky velké pomoci veřejnosti. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Děkujeme městu Plzeň za spolupráci při výzvě veřejnosti, díky které do naší nemocnice nastoupilo několik pomocníků se zdravotnickým vzděláním. V této nelehké době se přihlásilo velké množství občanů a všem opravdu velmi děkujeme za nabídnutou pomoc. Děkujeme studentům, kteří se aktivně zapojili do chodu nemocnice a velké poděkování patří lidem a firmám, kteří přináší našim zdravotníkům v 1. linii potřebné vitamíny a pochutiny. Dodávají jim sílu a vědomí, že v tom nejsou sami a že za branami nemocnice je veřejnost, která se snaží pomoci a jejich práce si váží. Druhá pandemická vlna ukazuje, jak je celá FN Plzeň skvělý tým, všem našim zaměstnancům z celého srdce děkuji.“


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: