Němci v Praze. Foto: Volné dílo, Wikimedia

Smutné výročí – před osmdesáti lety bylo české území obsazeno německou armádou

15. března 1939 začala okupace naší republiky a jedno z nejtemnějších období české historie. 16. března stejného roku vzniká na základě rozhodnutí Adolfa Hitlera Protektorát Čechy a Morava.

Protektorát byl z německé strany prezentován jako autonomní součást Velkoněmecké říše a jeho vznik měl být dohodou československé a německé vlády. Německo mělo poskytnout stabilitu i ochranu. Realita byla však úplně jiná. Začal teror.

Čeští občané se stali občany II. kategorie, tzv. Unterschicht, čili obyvatelé nižší třídy. Následovalo jedno omezení za druhým, ať už zrušení armády, cenzura, uzavření vysokých škol, protižidovská nařízení, příděl jídla dle potravinových lístků, omezování v otázkách majetkových a dalších. Státní správa i samospráva postupně přecházela do německých rukou. Svoboda obyvatel českého původu byla neustále víc a víc omezována.

Přesto, že byl Emil Hácha ponechán coby státní prezident, ve skutečnosti byl jen figurkou podléhající německému vlivu. Skutečná moc se centralizovala do rukou říšského protektora, kterým byl ustanoven Konstantin von Neurath. Ten byl roku 1941 de facto sesazen, neboť byl údajně dle nacistických měřítek příliš mírný a shovívavý. Od září 1941 tak na Pražském hradě působil Reinhard Heydrich. Svůj úřad vykonával jakožto zastupující říšský protektor a šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti.

Sjezd, který ovlivnil osud Československa. Před 90 lety se bolševizovala komunistická strana

Horší muž snad nemohl být dosazen. Heydrich ztělesňoval krutost a neústupnost. Lidskost se v něm probudila pouze ve chvílích, kdy hrál své oblíbené symfonie. Zavedl tzv. politiku cukru a biče, výhody pro ty, kteří pracují pro říši, tvrdá perzekuce těm, kteří se vzpírají. Jakožto spolutvůrce a propagátor tzv. konečného řešení však chystal zvrácený plán. Po vyhlazení židovské populace měla přijít genocida slovanských národů.

Atmosféra neustálých represí a německého diktátu vedla k vytvoření odbojových skupin. Vzdor proti nacistickému teroru a jeho ztělesnění, Reinhardu Heydrichovi, vyvrcholilo operací Anthropoid. Sedm příslušníků československé armády v exilu bylo pověřeno vrcholně důležitým a nebezpečným úkolem. Dne 27. května 1942 svůj úkol splnili. Byl spáchán atentát, jehož výsledkem byla Heydrichova smrt.

Jakkoli byla mise úspěšná a dokazovala český vzdor proti útlaku, následná německá pomsta byla zničující. Atentátníci byli popraveni a dvě vesnice plné nevinných lidí, Lidice a Ležáky, srovnány se zemí. Muži byli postříleni, ženy odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrück. Děti nalezly smrt ve vyhlazovacím táboře Chelmno nad Nerem.

Protektorát Čechy a Morava existoval nadále, stejně jako perzekuce českých občanů. Svobodu přinesl až konec války v roce 1945.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).


Hana Komiňová

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Tipy z kalendáře akcí: