Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Světový den vody si připomínáme v neklidné době

V neděli 22. března si svět připomíná význam vody prostřednictvím Světového dne vody, který byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. Důvodem vyhlášení Světového dne vody byla skutečnost, že již v té době miliarda lidí trpěla nedostatkem pitné vody a nemá přístup k vodě.

O životně důležitém významu vody by dnes snad již nikdo neměl pochybovat, ale není tomu tak, protože žijeme ve vodním blahobytu a mnozí neustále význam vody pro život člověka podceňují. V souvislosti s aktuální pandemií, způsobené koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 a vsouvislosti s výskytem nemoci Covid-19, nabývá nenahraditelnost vody ještě většího významu. Vždyť základní doporučení ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví k prevenci této nákazy je, abychom si všichni a často myli ruce čistou tekoucí vodou a mýdlem.

„Je smutné, že si letošní Světový den vody, jehož mottem je „Klimatická změna“ připomínáme právě v období nouzového stavu a účinnosti krizových opatření vyvolaných nepředvídatelným šířením koronaviru, ale i tato skutečnost pro nás může být do budoucna poučná. Dnes vidíme, že k účinnému boji s touto pandémií nestačí pouze disponovat dostatečným množstvím roušek a respirátorů, ale že právě obyčejná čistá voda je pro prevenci nákazy nenahraditelná, stejně jako byla třeba ve Středověku nenahraditelná v boji s morem,“ říká v této souvislosti Petr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy, a dodává: „Proto neustále považuji za velmi aktuální a potřebné si tento den připomínat, abychom si znovu uvědomili, jak ohromnou a stále mnohdy nedoceněnou devízu máme v tom, že nám z vodovodních kohoutků stále teče nezávadná pitná voda. Není to zcela automatické, jak vidíme z posledních let, kdy mnohé obce začaly mít problémy se zásobováním vodou, a proto vodárenské společnosti dováží vodu do vodojemů. Musíme být obezřetní a zajistit si na našem území maximálně vhodné podmínky pro zajištění dostatečného množství vodních zdrojů, a to i s ohledem na budoucí generace. Tato zdravotní krize, která je globálních rozměrů, by nám měla zanechat i poučení, že zajištění přístupu k nezávadné vodě je mimo jiné i klíčovým faktorem účinného boje s nakažlivými chorobami, a že si voda zasluhuje naši neustálou péči a postavení na úrovni nejvyššího veřejného zájmu.“

Ave rouška. Jak se během jednoho týdne mohly změnit lidské priority?

Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci s organizací SOVAK ČR již tradičně, organizuje při příležitosti Světového dne vody setkání odborníků v pražském Kongresovém centru, a to za účastí ministrů zemědělství a životního prostředí. Letos však vzhledem k aktuální situaci muselo být toto setkání zrušeno, stejně jako mnohé jiné osvětové akce, které připravily státní podniky Povodí, vodárenské společnosti, obce a mnoho dalších subjektů.

„Rád bych za dané situace, kdy si připomínáme Světový den vody ve zcela „krizových podmínkách“, poděkoval zdravotníkům a všem spoluobčanům, kteří se podílí na zvládání nezbytných činností ve prospěch naší společnosti v rámci aktuálního stavu šíření koronaviru a současně i pracovníkům vodárenských společností za kontinuální zajišťování dodávek pitné vody. Prevenci nesmíme podceňovat a dodržování základních hygienických pravidel je základem úspěchu boje s koronavirem.
Mějme tedy neustále na paměti, že bez vody to nepůjde…“ dodává předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: