Jana Vejvodová. Foto: ZČU

Cena ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na VŠ byla udělena odbornici ze ZČU

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., je didaktičkou na katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU. V posledních dvaceti letech se zabývá rovněž metodikou e-learningu, pracuje v týmu oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU.

Čtěte více

Tipy z kalendáře akcí: