Jan Minár v laboratoři centra NTC. Foto: ZČU

Čeští vědci včetně odborníků ze ZČU hledají materiály pro bezztrátový přenos signálu

Nové možnosti bezztrátového přenosu elektrického signálu, které se dají využít například v procesorech kvantových počítačů, testovala na nových sloučeninách mezinárodní skupina vědců včetně odborníků ze Západočeské univerzity.

Čtěte více

Nový přístroj SARPES řadí výzkumné centrum NTC v Plzni mezi evropské špičky

Vysokoškolský ústav Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni se stává výjimečným pracovištěm v rámci ČR i Evropy. Tamní vědci totiž začali používat přístroj SARPES, fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením, s nímž mohou zkoumat elektronické struktury nových materiálů.

Čtěte více

Cesta do ghetta je rychlá a většinou jednosměrná. Z průzkumu také plyne, že obyvatelé vyloučených lokalit jsou častějším terčem kriminality

Projekt probíhal od listopadu 2015 celé tři roky a jeho cílem bylo přispět k poznání kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. Na počátku bylo vytipováno skoro 300 lokalit, ve kterých bylo provedeno dotazníkové šetření.

Čtěte více