Foto: Jakub Žák

Tříkrálová sbírka v Diecézi plzeňské překonala dosavadní rekord

Pokladničky označené logem Charity, s nimiž koledovali tři králové v první polovině ledna, jsou v Diecézi plzeňské sečteny. Na celém území diecéze, rozkládající se na území Plzeňského a Karlovarského kraje, tak bylo rozpečetěno celkem 1 372 pokladniček, které vydaly koledu o rekordní částce 5 972 469 Kč. Součástí výtěžku jsou i dary zasílané bankovním převodem nebo vykoledované online. Výsledek je zhruba o 12 tisíc korun vyšší než v dosud nejhojnějším roce 2020 a je překvapením i pro samotné koordinátory sbírky. Jde o další svědectví o neutuchající velké solidaritě mezi lidmi, jež Tříkrálová sbírka sdružuje v zájmu o pomoc bližním.

Málokdo by na začátku letošního ledna odhadoval, že Tříkrálová sbírka po dvou letech pandemie přesáhne dosavadní rekord z roku 2020. Koordinátoři a koledníci přistupovali k pořádání této největší pravidelné sbírky v České republice s velkou pokorou. Po zásadním propadu v minulém roce, kdy výtěžek v plzeňské diecézi činil 2 540 034 Kč, byl na místě spíše opatrný optimismus. V roce 2021 totiž do konání sbírky zasáhla pandemie doprovázená nejpřísnějšími opatřeními, která znemožňovala osobní koledování. Obavy, že by se tento neblahý scénář mohl opakovat, byly stále na místě a znovu a znovu byla zvažována všechna preventivní epidemiologická opatření.

To, co si však většina koledníků i dárců z tohoto ročníku odnesla, je radost ze setkání lidí s dobrým srdcem, živá potřeba pokračování v přerušené tradici žehnání domácností a zpěvu koled, potvrzení, že jsme tu spolu a táhneme za jeden provaz při pomoci druhým.

Charita také nasadila historicky nejvyšší počet pokladniček – 1 372. S většinou z nich vyrazili tři králové na koledu, zatímco 185 pokladniček bylo umístěno na veřejných místech, jako byly různé obchody, úřady či kostely.

Rekordní výtěžek sbírky bude uplatněn na podporu charitních služeb starajících se o různé ohrožené skupiny lidí nebo na přímou pomoc lidem v nouzi či nemoci. V Diecézi plzeňské bylo předem sepsáno skoro šest desítek takových záměrů pomoci. Vykoledované peníze například podpoří domovy pro matky s dětmi v tísni, domovy pro seniory, pomáhající služby pro handicapované nebo nemocné, charitní péči o lidi bez domova, uplatněny budou i na nákup školních pomůcek dětem ze sociálně slabých rodin.

„Všem koledníkům, všem organizátorům a pomocníkům nesmírně děkuji, jsem moc vděčný vám dárci za každý dar,“ říká ředitel Diecézní charity Plzeň, Jiří Lodr. „Náklady Charity na služby v Plzeňském a Karlovarském kraji dosahují 350 milionů korun a je to velký úkol zajistit kvalitní služby. Jejich financování je samostatná bolest, kterou vy všichni s námi sdílíte a pomáháte zvládnout. Letošní výsledek je nejvyšší výsledek u nás za dobu konání Tříkrálové sbírky, a pokud máte odvahu ještě pomáhat přes on-line kasičku na www.trikralovasbirka.cz, děkuji. Je tak důležité prožívat spojení v nesení úkolu i radosti z výsledku, která se pozná kvalitní pomocí člověka člověku. Děkuji všem městům, obcím, krajům, MPSV, kteří nám také pomáhají, i během Tříkrálové sbírky 2022,“ uzavírá Jiří Lodr.

Zdroj: Diecéze plzeňská

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: