Turistům na naučné stezce v Zábělé slouží opravená lávka

Plzeň obnovila v roce 2018 naučnou stezku v rekreační oblasti Zábělá, která je jednou z dvanácti rekreačních oblastí města. Nyní Správa veřejného statku města Plzně dokončila opravu lávky přes roklinu v polesí Zábělá u Bukovce, v místě podjezdu přes zaniklou železniční trať z Plzně do Chrástu. Rekonstrukce lávky byla nutná z důvodu závad na statice původní dřevěné nosné konstrukce. Stavební úpravy trvaly dva měsíce, začaly 8. dubna. Celkové náklady na úpravu lávky jsou 1,6 milionu korun.

„Na trase stezky je celkem 12 zastavení s informačními cedulemi, kde se turisté dozvědí více o místní historii, fauně, flóře, ochraně přírody i o systému lesního hospodářství v daném území. Náklady na obnovu tehdy činily přibližně 150 tisíc korun. Původní stezka byla v lokalitě vybudována již v roce 1979. Jsem rád, že jsme nyní opravili lávku, která je dřevěná, zastřešená. Její délka je 21 metrů,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„V listopadu 2018 jsme zjistili závady na statice původní dřevěné nosné konstrukce, především na nosných dřevěných obloucích. Lávka byla v havarijním stavu, proto jsme ji museli okamžitě uzavřít. Při opravě stavební firma demontovala nosné dřevěné oblouky a novou ocelovou konstrukci vsunula pod dřevěnou konstrukci lávky. Lávka se usadila na úložné prahy, dobetonovaly se opěry a závěrem jsme kompletně opravili nátěry dřevěné konstrukce lávky. Rekonstrukce měla skončit 8. června, lávku se nám podařilo pro občany otevřít 4. června, poté firma odstraňovala drobné nedodělky a vyklidila staveniště,“ popsala technická náměstkyně Andrea Fojtíková ze Správy veřejného statku města Plzně.

Plzeňské vyhlídky: Parádní pohled na město ze Švábin

„Stezka v podstatě kopíruje zelenou turistickou značku, ale má několik odboček k zajímavým lokalitám. Na stezku se mohou turisté napojit na třech místech, a to v Bukovci nebo v Zábělé u hájovny či z tábořiště u Dolanského mostu. Například jedno zastavení je v místě, kde fungovala za první republiky vyhlášená výletní restaurace. Zábělá byla totiž v dané době oblíbeným cílem návštěvníků. Nedaleko byla umístěna železniční zastávka, z Plzně se sem tedy lidé dostali pohodlně vlakem. Po procházce v lese mohli posedět v restauraci, ve které se tehdy odpoledne i hrávalo a tančívalo. Oblíbená restaurace však byla v 60. letech minulého století stržena a odstraněna,“ připomněl Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně.

Zábělá je přírodní rezervací na pravém břehu řeky Berounky nacházející se severovýchodně od Bukovce, vyhlášena byla v roce 1969. Většinu území pokrývá lesní vegetace. Důvodem ochrany je původní smíšený dubohabrový les s bylinným patrem rostoucím na strmé skalnaté stráni, která přechází postupně do roviny. Přírodní rezervace Zábělá zaujímá rozlohu 31,93 hektarů. Území rezervace tvoří úzký dlouhý pruh lesního porostu ležící v příkrém skalnatém svahu meandrující Berounky.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: