Foto: Město Klatovy

Ulici Pod Vrškem v Klatovech čeká rekonstrukce

V pondělí 26. února 2024 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci ulice Pod Vrškem v úseku od starého vjezdu do areálu Klatovské nemocnice po Borskou ulici.

„Akce bude zahájena celoplošným odfrézováním stávajícího povrchu komunikace a to v první fázi od vjezdu/výjezdu parkoviště „V Lázni“ směrem k ulici Borská. Obratem budou v této části zahájeny výkopové práce spojené s výměnou vodovodu a kanalizace s termínem dokončení 17. května,“ informuje město na svém webu.

Následovat bude rekonstrukce vedení veřejného osvětlení a výměna povrchu komunikace a chodníku, kdy asfaltový kryt v chodníku bude nově nahrazen zámkovou dlažbou v celém úseku.

Součástí projektu je i časová koordinace s rekonstrukcí plynovodního řadu. Zásobování vodou bude řešeno provizorním přepojením odběratelů. Pokládka finální obrusné asfaltové vrstvy bude dokončena nejpozději v pátek 14. června 2024.

Na rekonstrukci ulice Pod Vrškem časově naváže rekonstrukce Borské ulice, kde je předpoklad zahájení stavebních prací 2. května 2024.

Místo, o kterém píšeme:


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.


Lucie Čechová

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.

Tipy z kalendáře akcí: