Foto: Plzenoviny.cz

Úplná uzavírka pro pěší na Rooseveltově mostě v Plzni bude delší

Úplná uzavírka pro pěší po Rooseveltově mostě v Plzni bude delší. Město ji musí prodloužit kvůli neplánovanému navýšení objemu prací na mostovce v oblasti mostu přes Tyršovu ulici. Původně stanovený termín uzavírky pro pěší do 31. července se posouvá na 25. srpna, firma ale udělá maximum pro to, aby bylo případně možné termín uzavírky zkrátit. Jako náhradní trasa slouží most generála Pattona nebo Lochotínská lávka. Kompletní oprava má být hotova koncem listopadu. Už 2. září by se ale na most měla vrátit městská hromadná doprava i automobilová doprava, pro pěší bude průchozí jedna strana mostu.

„Termín uzavírky je bohužel nutné prodloužit. Nicméně zhotovitel stavby společnost COLAS CZ předpokládá, že pokud nedojde k dalším nepředpokládaným komplikacím, mohl by být provoz obnoven na levém chodníku ve směru na Roudnou již v druhé polovině srpna. O tom budeme občany včas informovat,“ uvedla Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně. 

Rooseveltův most spojující čtvrť Roudnou s centrem Plzně prochází kvůli zhoršenému stavu mostní konstrukce rozsáhlou opravou. Rekonstrukce znamená dopravní omezení a uzavírky pro motoristy i pěší. Akci realizuje město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně. Náklady na opravu mostu se pohybují kolem 25 milionů korun včetně DPH. Most se skládá ze tří částí, které mají rozdílné technické řešení. Směrem od centra je to mimoúrovňové křížení s Tyršovou ulicí, dále je to estakáda nad ulicemi Truhlářská a Kamenická a nakonec most přes řeku Mži.

O osudu plzeňského Rondelu se rozhodne v červnu. Mosty půjdou nejspíš k zemi

„Na celém mostě, tedy v části přes Tyršovu ulici, estakádě a mostě přes Mži budou obnoveny vnější železobetonové římsy a části chodníků. Pokud to bude možné, instaluje se částečně zpátky kamenná pásková dlažba s tím, že se poškozené díly dlažby vymění. Bude opraveno zábradlí a ošetřeno novým protikorozním nátěrem a kompletně obnoven povrch vozovky,“ dodala Andrea Fojtíková. V rámci opravy mostu budou vyměněny stávající dožilé mostní závěry, tzn. přechody mostovky na pevnou opěru. Nosnou konstrukci mostu přes Tyršovu ulici stavebníci lokálně očistí a poté poškozená místa opraví a natřou ochranným nátěrem. U mostu přes Mži provedou výměnu poškozených částí kamenného obkladu a celou konstrukci rovněž nově natřou. Oprava schodišť z mostu směrem do Kamenické ulice a oprava spodní stavby mostu přes Tyršovu ulici byla z probíhajících oprav vyjmuta a bude řešena následně, v současné době se připravuje projektová dokumentace a poté se uskuteční výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Opravy mostu znamenají dlouhodobou výluku po něm vedené dopravy.  V 1. etapě oprav byl most zcela uzavřen pro veškerou dopravu kromě MHD, provoz vedl po objízdné trase, tedy přes most generála Pattona, a to od 15. května do 30. června. V rámci 2. etapy je od 1. července most zcela uzavřen pro veškerou dopravu, provoz je veden po objízdné trase. 


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: