Foto: Linda Albrechtová, Tyfloservis

V Plzni proběhl festival Dny umění nevidomých

V úterý 13. září 2022 proběhly v Plzni Dny umění nevidomých. Akce se konala ve Smetanových sadech v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Festival Dny umění nevidomých se skládal ze dvou částí, a to praktických workshopů, které probíhaly od 9. do 14. hodiny. V 17 hodin pak byla zahájena vernisáž k výstavě fotografií nevidomého autora Václava Fanty s názvem Praha před 30 lety. Zahájení výstavy se zúčastnil také viceprezident SONS ČR Jan Šnyrych. Tato výstava je ke zhlédnutí v prostorách knihovny v termínu od 13. do 27. září 2022.

Workshopy

V rámci veřejně přístupných workshopů se mohli návštěvníci seznámit hned s několika organizacemi, které pracují s lidmi se zrakovým postižením. Náplní jejich služeb je pomoc při zvládání každodenních činností lidem se zrakovým znevýhodněním na jejich cestě k samostatnosti a soběstačnosti.

SONS oblastní odbočka Plzeň- jih – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR představila svoji činnost a členy. Nevidomí maséři pak namasírovali zájemcům krční páteř.

Tyfloservis, o.p.s. – organizace Tyfloservis představila svoje služby jak sociální rehabilitaci, tak rehabilitaci zraku. V rámci sociální rehabilitace si mohli zúčastnění vyzkoušet různé pomůcky do kuchyně, které pomáhají při sebeobsluze bez kontroly zraku. K vidění byl indikátor hladiny, indikátor barev, čtečka etiket Penfriend, ušní mluvící teploměr, pomůcka Mluvík, ale také česky mluvící kuchyňská váha nebo podpisová šablona sloužící i na identifikaci českých bankovek.

Posluchači se dozvěděli také o zásadách Braillova bodového písma, mohli nahlédnout do slabikáře, ze kterého probíhá výuka tohoto bodopisu. K vyzkoušení byla i písanka, na které se bodové písmo trénuje.

Dny umění nevidomých
Foto: Linda Albrechtová

Dále Tyfloservis ukázal různé optické pomůcky, které slouží na práci s textem pro ty, kteří mají ještě nějaké zrakové možnosti a potřebují text zvětšit. K tomu slouží různé kamerové lupy, které umožňují nastavení zvětšení písma či kontrastu zobrazeného obsahu. Ti, kteří již očima číst nemohou, těm slouží tzv. čtečka tištěné předlohy, která nasnímaný text přečte pomocí hlasového výstupu.  K vyzkoušení byly také k dispozici bílé hole sloužící k prostorové orientaci a samostatnému pohybu těžce zrakově postižených. Zajímavou součástí workshopu byly také různé typy hmatových map, které se využívají právě při nácviku chůze s bílou holí. Ale i cvičné miminko, které si mohli návštěvníci zkusit přebalit a obléci bez zrakové kontroly.

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. – TyfloCentrum představilo své socializačně-aktivizační služby v podobě pletení košíků z pedigu. Na vyzkoušení byly různé hry pro zrakově postižené, např. quarto. K vidění dále byly telefony s hlasovým výstupem, takže si návštěvníci mohli udělat představu, jak s chytrými telefony pracují ti, kteří na to nevidí a využívají k jejich obsluze pouze sluch. Seznámit se lidé mohli také s výpočetní technikou určenou pro zrakově postižené, a to s programy s hlasovým či hmatovým výstupem, ale i s možností zvětšení obsahu obrazovky.

Chystá se další ročník veletrhu vzdělávání a kariérního poradenství Posviť si na budoucnost

Středisko výcviku vodicích psů – Cvičitelé z pražského střediska přijeli ukázat svého psího svěřence, a zároveň představit služby střediska a dovednosti, které musí vodicí pes zvládat, aby se mohl stát plnohodnotným průvodcem zrakově postižených.

Na festival zavítali nejen návštěvníci z řad laické veřejnosti, ale i pracovníci Základní školy pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni, dále studenti a studentky různých sociálních a zdravotních oborů škol Plzeňského kraje či ti, kteří sami pečují o blízkou osobu se zrakovým postižením.

Cílem festivalu bylo přiblížit život se zrakovým postižením veřejnosti, seznámit ji s pomůckami a metodami, které usnadňují život s tímto postižením. Pořadatelé chtěli poukázat na to, že i přes hendikep mohou tito lidé pracovat, studovat a žít plnohodnotný život.

Článek připravila Linda Albrechtová.

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: