Bolevecký rybník. Foto: Plzenoviny.cz

Velký bolevecký rybník bude doplňován vodou z Berounky

Velký bolevecký rybník, v němž kvůli suchu minulých let znatelně ubylo vody, bude doplňován upravenou vodou z řeky Berounky. Úprava říční vody na požadované parametry se uskuteční v nově vybudované úpravně ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod (ČOV) v Jateční ulici. Poté se bude odtud přečerpávat do Velkého boleveckého rybníka. Rozhodli o tom radní města Plzně.  

Současným zdrojem vody této významné plzeňské rekreační plochy je kromě srážek především Bolevecký potok, který však rybník nedokáže dostatečně naplnit. Navíc pokračuje v okolí nádrže další urbanizační činnost, která přispívá ke snížení dotace nivy rybníka srážkovou vodou. Město tedy rozhodlo o zahájení kroků k záchraně rybníka a jeho doplnění vodou z jiných zdrojů.

„Navrženy a prozkoumávány byly tři možnosti. Uvažovalo se o vodě čerpané z nově provedených vrtů v areálu stávající ČOV, dále o upravené vodě z blízké řeky Berounky a třetí možností bylo doplnění rybníka přečištěnou vodou z ČOV. Jako nejvhodnější se ukázalo dotovat rybník vodou z Berounky,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Podle něj investice do tohoto projektu představuje dle současného odhadu zhruba 30 milionů korun. Do konce října 2021 by měla být zpracována projektová dokumentace. Pokud vše půjde podle plánu, rybník by se mohl začít doplňovat vodou z Berounky v druhé polovině roku 2022.

Tip na výlet: Přírodní rezervace Petrovka a Petrovská díra

Pokles hladiny rybníka je vykazován od mimořádně suchého roku 2017. Tehdy došlo k jejímu snížení asi o 50 centimetrů, v roce 2019 byl zaznamenán pokles o 90 centimetrů. V listopadu 2020 byla hladina rybníka již asi 1,35 metru pod dlouhodobým normálem. „I když rok 2020 již nebyl považován za suchý, docházelo k dalšímu poklesu hladiny. Je tedy evidentní, že nádrž má spojitost s hladinou podzemní vody. Ta v minulých letech klesla na velmi nízkou úroveň a v loňském roce nebyla saturována,“ upřesnil technický náměstek. V rybníku ubylo celkem 600 tisíc metrů krychlových vody.      

Loni na jaře byl proveden zkušební vrt v areálu ČOV a byla zkoumána jeho vydatnost a složení vody. Voda byla poměrně kvalitní, avšak vydatnost vrtu byla nedostatečná (mezi 0,6 – 0,8 l/s). K doplnění rybníka je zapotřebí minimální vydatnosti zdroje 15 l/s.  „Aby se mohlo do rybníka dostat potřebné množství vody, muselo by být provedeno minimálně 20 vrtů, což by zabralo celý rozvojový pozemek areálu ČOV,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Doplnil, že v září začali odborníci zkoumat vodu z Berounky a zkoušet její čištění. Došli k závěru, že voda by byla po úpravě pro dotaci rybníka vhodná. V závěrečné fázi koncem letošního ledna byl ukončen i průzkum vhodnosti přečištěné vody z ČOV. Bylo však zjištěno, že obsahuje velké množství nerozpuštěných i rozpuštěných látek a chemické složení neodpovídá požadovanému výstupu. Velká byla zejména přítomnost fosforu. Tuto variantu tedy odborníci nedoporučili.    

„Na doplnění vody z Berounky máme i předběžný příslib správce vodního toku, tedy Povodí Vltavy, odebírat vodu v množství do 20 l/s s výjimkou nízkých vodních stavů. Předpokládáme odběr v profilu řeky nad ČOV a možnost čerpání 270 dnů v roce. Při množství 20 l/s by se měsíční načerpané množství mělo pohybovat kolem 52 tisíc metrů krychlových, což by znamenalo vzdutí hladiny o zhruba 11 centimetrů,“ upřesnil náměstek Michal Vozobule. Dodal, že v těchto předpokladech však nejsou uvažovány jakékoli vnější vlivy, tedy výpar, srážky, saturace podzemní vody a další faktory.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: