Obrázek: Ch. Green, CC BY-SA 4.0

Z ostudy kabát aneb Za veřejnost pobuřující alkoholové eskapády do opilcova kabátu

Rčení „mít z ostudy kabát“ známe snad všichni. Dnes je to jen slovní obrat, dříve ale něco takového existovalo i reálně. Mnozí provinilci byli za své skutky nuceni nosit potupný háv či brnění, které připomínalo jakousi konstrukci. Důvod byl jasný, vytrestat zločince a veřejně jej ponížit. Jednou z těchto forem byl i tzv. opilcův kabát a netřeba vysvětlovat, kdo jej musel nosit.

Žejdlík piva sem, žejdlík tam a opička i ostuda byly na světě

Není potřeba dlouze představovat alkoholické výstřelky opilců, kteří neznají svoji mez. Tak to fungovalo před staletími stejně jako v dnešní době. Rozdíl je v tom, že dnes už tyto pijany nikdo nenavléká do degradujícího „pláště“, který na jejich provinění upozorňuje.

Židle pro štěkny. Trest nejen ženám, které si pouštěly pusu na špacír

Zato dříve byla situace i běžná rutina jiná. Kacíři často nosili potupný, výrazně označený oděv, podobně to platilo i pro ty, kteří rádi holdovali nadměrné konzumaci alkoholu. V tomto případě se tomuto výsměšnému módnímu doplňku říkalo „opilcův kabát“, příznačnější je však další jeho označení, a to „sudový pranýř“.

Reálně se jednalo o prostý pivní sud. Ten byl zdola zbaven dna a do jeho hořejšího utěsnění byla vyřezána díra na hlavu. Jednalo se i o trest útrpný, protože byl sud těžký a odsouzenci drtil ramena a mnohdy trhal svaly. Aby se dotyčnému alespoň trochu ulevilo, bývaly někdy vyřezány i otvory pro ruce tak, aby jimi onu těžkou konstrukci mohl podpírat a ulevit si.

Novověký boj proti alkoholismu jako vynález Jakuba I.

Ne, Jakubovi tehdy asi nešlo o dobro pijanů po vzoru dnešních protialkoholních organizací a programů. Důvodem jeho „vynálezu“ bylo spíše to, že lidé „pod vlivem“ byli černou skvrnou společnosti a častokrát budili pohoršení, dopouštěli se přestupků i násilností.

Anglický trůn v rukou sebestředného strašpytla. Jakuba I. nejvíce děsily čarodějnice

Skotský král Jakub VI., který byl rovněž králem Anglie jako Jakub I. (1566 – 1625), přišel s řadou inovací na pomezí trestů pro zločince domnělé i skutečné. Opilcův kabát byl jednou z nich. Pokud byl někdo spatřen silně opilý několikrát za sebou, pak mu byl stanoven trest nosit jej po určitou dobu. Zejména když vyšel z domu, bylo nepřípustné nebýt do něj natěsnán. Aby se předešlo nežádoucímu sundání tohoto nástroje hanby, býval opatřen uzamykatelným límcem, který spojoval krk provinilce s konstrukcí.

Vynález, který přežil svého vynálezce

Známý temný středověk, ale i následný novověk, doba Jakubova, byly časy plné trestných nástrojů, někdy možná úsměvných, často ale život beroucích. Opilcův kabát se používal i po Jakubově smrti a prokazatelně se jej užívalo ještě v roce 1690.

Galerie:

Zdroj: M. P. Donnelly, D. Diehl: Nejkrutější metody mučení v dějinách

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).


Hana Komiňová

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Tipy z kalendáře akcí: