Foto: MO 3

Začíná rekonstrukce parkoviště U Borského parku

Ve čtvrtek 7. května zahájil Městský obvod Plzeň 3 předáním staveniště zhotoviteli plánovanou investiční akci – rozšíření parkovacích míst v ulici U Borského parku. Původně plánovaný termín zahájení stavební realizace byl v březnu, nicméně z důvodu snížení počtu parkovacích míst v nedaleké lokalitě kvůli uzavírce křižovatky U Borského parku – Klatovská a tím vzniklé objízdné trase ulicemi Politických vězňů a Dvořákova, byl termín zahájení realizace posunut tak, aby nebyl zvyšován tlak na zbývající kapacity parkovacích míst.

„Stávající živelné parkování má celkovou kapacitu zhruba 42 míst, díky rekonstrukci navýšíme kapacitu až na 70 šikmých parkovacích stání. V rámci realizace bude také definitivně zrušeno parkoviště kamionů, které bylo dlouhodobě kritizováno obyvateli okolních domů. V souvislosti s omezením šíření koronaviru došlo ke zpoždění dokončení úpravy křižovatky u bývalé konečné stanice Bory, a protože další posunutí termínu zahájení budování parkovacích míst bohužel již nebylo možné, bude nějaký čas zvýšený deficit parkovacích míst v této lokalitě. Za tento stav se obyvatelům Bor omlouvám a děkuji za pochopení,“ říká I. místostarosta centrálního obvodu Petr Baloun, v jehož gesci jsou investice centrálního městského obvodu.

parkoviště
Parkoviště je v nevyhovujícím stavu. Foto: MO 3

Stávající plocha je v dezolátním stavu, takže komunikace a parkoviště dostane úplně nový povrch. Komunikace bude z asfaltového betonu, parkovací místa a chodníky budou dlážděné tak, aby byl umožněn v maximálním možném rozsahu vsak srážkových vod. V souvislosti s realizací této akce byla upravena dokumentace a podána žádost o dotaci v programu zlepšování hospodaření s dešťovými vodami.

„Investiční náklady dosáhnou osmi a půl milionu korun, dokončení rekonstrukce přepokládáme nejpozději do šesti měsíců z jejího zahájení. Termín dokončení se samozřejmě ve spolupráci se zhotovitelem budeme snažit zkrátit tak, aby dopady do života obyvatel byly co možná nejnižší,“ doplnil Petr Baloun.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: