Expozice v ZČM. Foto: ZČM

Západočeské muzeum získalo významné ocenění v soutěži muzeí Gloria musaealis

V roce 2017 byl vyhlášen XVI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. Soutěžní rok probíhal od 1. ledna 2017 do 28. února 2018 a soutěžilo v něm 62 muzeí a galerií z celé České republiky. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již šestnáctým rokem upozorňuje na špičkové výkony muzejních institucí. Každoročně se zvyšující úroveň projektů získala tentokrát konkurenta ve výrazném navýšení počtu přihlášek – do XVI. ročníku se přihlásilo rekordních 99 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2017 s celkem 43 přihlášenými projekty, následovaná 41 projekty soutěžícími v kategorii Muzejní publikace roku 2017, do kategorie Muzejní počin roku 2017 se pak přihlásilo 15 projektů.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2017 proběhlo ve čtvrtek 17. května 2018 od 14.00 hodinve Smetanově síni Obecního domu v Praze, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Akce se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha a primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové.

Západočeské muzeum v Plzni získalo v soutěžní kategorii Muzejní počinroku za projekt „Rekonstrukce historické expozice Umělecké řemeslo – Užité umění“ zvláštní ocenění.

Uměleckoprůmyslové sbírky Západočeského muzea v Plzni se svým rozsahem a uměleckohistorickou hodnotou řadí k nejvýznamnějším v České republice. Již rok 1913 našly místo v unikátní expozici, kterou lze dnes hodnotit jako ukázkový příklad pojetí expozice v duchu idejí uměleckoprůmyslových muzeí 19. století. Její torzo bylo roku 1982 pro havarijní stav budovy zrušeno a sbírky na více jak třicet let zůstaly nepřístupně uloženy v depozitářích.

Úmysl vrátit jedinečný sbírkový soubor na původní místo vznikl již v 90. letech. Jedním z předpokladů realizace této myšlenky bylo restaurování historického mobiliáře. Celkem 80 původních speciálních vitrin prošlo renovací a bylo doplněno osvětlením. Roku 2010 pak začal vznikat konkrétní projekt „znovuzrození“ stálé expozice. Koncepčně vycházel z prvotního záměru prezentovat uměleckoprůmyslové sbírky jako ucelený soubor tak, aby byla zdůrazněna jejich zvláštní role jako mnohostranného historického dokumentu lidské činnosti, ale i jako inspirativního zdroje pro tvorbu soudobou. Odtud úvaha následně směřovala k odpovědi na otázku, jak a nakolik je v rámci projektu možné vrátit expozici minulou, historickou podobu z počátku 20. století a ještě zřetelněji tak akcentovat její původní charakter a význam.

K retrospektivnímu návratu o století zpět, k napodobení dřívějšího vzhledu a navození někdejší muzejní atmosféry vybízela výjimečná souhra předpokladů: secesní, do původního stavu zrenovované prostory, opravené originální výstavní vitríny i v celé šíři dochovaný sbírkový fond. Souběžně s technicky mimořádně složitým procesem „znovuoživení“ způsobu a stylu instalace byl řešen systém infopointů s aktualizovatelným obsahem sloužícím návštěvníkům k vyhledání rozšiřujících, odborně zpracovaných informací o jednotlivých exponátech. „Znovuzrozená“ stálá expozice Umělecké řemeslo / Užité umění byla zpřístupněna v listopadu 2017. Představuje na 2500 exponátů z keramiky, skla, kovů, porcelánu či antického a orientálního umění. Podařilo se v ní originálně skloubit historický způsob instalace s moderními informačními vizuálními technologiemi. A snad také nalézt jeden z možných způsobů, jak zdůraznit kulturní a vzdělávací roli uměleckoprůmyslových muzeí jako pramene pro pochopení významu estetických hodnot při utváření moderního životního stylu.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: