Západočeské muzeum získalo významné ocenění v soutěži muzeí Gloria musaealis

V roce 2017 byl vyhlášen XVI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. Soutěžní rok probíhal od 1. ledna 2017 do 28. února 2018 a soutěžilo v něm 62 muzeí a galerií z celé České republiky. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již šestnáctým rokem upozorňuje na špičkové výkony muzejních institucí. Každoročně se zvyšující úroveň projektů získala tentokrát konkurenta ve výrazném navýšení počtu přihlášek – do XVI. ročníku se přihlásilo rekordních 99 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2017 s celkem 43 přihlášenými projekty, následovaná 41 projekty soutěžícími v kategorii Muzejní publikace roku 2017, do kategorie Muzejní počin roku 2017 se pak přihlásilo 15 projektů.

zčm užitné umění a řemesloSlavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2017 proběhlo ve čtvrtek 17. května 2018 od 14.00 hodinve Smetanově síni Obecního domu v Praze, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Akce se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha a primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové.

Západočeské muzeum v Plzni získalo v soutěžní kategorii Muzejní počinroku za projekt „Rekonstrukce historické expozice Umělecké řemeslo – Užité umění“ zvláštní ocenění.

Uměleckoprůmyslové sbírky Západočeského muzea v Plzni se svým rozsahem a uměleckohistorickou hodnotou řadí k nejvýznamnějším v České republice. Již rok 1913 našly místo v unikátní expozici, kterou lze dnes hodnotit jako ukázkový příklad pojetí expozice v duchu idejí uměleckoprůmyslových muzeí 19. století. Její torzo bylo roku 1982 pro havarijní stav budovy zrušeno a sbírky na více jak třicet let zůstaly nepřístupně uloženy v depozitářích.

Úmysl vrátit jedinečný sbírkový soubor na původní místo vznikl již v 90. letech. Jedním z předpokladů realizace této myšlenky bylo restaurování historického mobiliáře. Celkem 80 původních speciálních vitrin prošlo renovací a bylo doplněno osvětlením. Roku 2010 pak začal vznikat konkrétní projekt „znovuzrození“ stálé expozice. Koncepčně vycházel z prvotního záměru prezentovat uměleckoprůmyslové sbírky jako ucelený soubor tak, aby byla zdůrazněna jejich zvláštní role jako mnohostranného historického dokumentu lidské činnosti, ale i jako inspirativního zdroje pro tvorbu soudobou. Odtud úvaha následně směřovala k odpovědi na otázku, jak a nakolik je v rámci projektu možné vrátit expozici minulou, historickou podobu z počátku 20. století a ještě zřetelněji tak akcentovat její původní charakter a význam.

zčm užitné umění a řemesloK retrospektivnímu návratu o století zpět, k napodobení dřívějšího vzhledu a navození někdejší muzejní atmosféry vybízela výjimečná souhra předpokladů: secesní, do původního stavu zrenovované prostory, opravené originální výstavní vitríny i v celé šíři dochovaný sbírkový fond. Souběžně s technicky mimořádně složitým procesem „znovuoživení“ způsobu a stylu instalace byl řešen systém infopointů s aktualizovatelným obsahem sloužícím návštěvníkům k vyhledání rozšiřujících, odborně zpracovaných informací o jednotlivých exponátech. „Znovuzrozená“ stálá expozice Umělecké řemeslo / Užité umění byla zpřístupněna v listopadu 2017. Představuje na 2500 exponátů z keramiky, skla, kovů, porcelánu či antického a orientálního umění. Podařilo se v ní originálně skloubit historický způsob instalace s moderními informačními vizuálními technologiemi. A snad také nalézt jeden z možných způsobů, jak zdůraznit kulturní a vzdělávací roli uměleckoprůmyslových muzeí jako pramene pro pochopení významu estetických hodnot při utváření moderního životního stylu.Sdílejte článek:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 

Sdílejte článek:
Přidat na Seznam.cz