Ilustrační foto. Zdroj: Živá krajina

Živá krajina provede zájemce povodím Malesického potoka

Živá krajina Plzeňský kraj (zivakrajinaplzen.cz) pořádá v neděli 8. října komentovanou procházku povodím Malesického potoka, zvaného též Chotíkovský, pro širokou veřejnost. Vezme zájemce do míst, kde potok pramení a kudy protéká, a seznámí je s Modelem Živá krajina. Jeho cílem je umožnit krajině pomocí jednoduchých úprav odolávat změnám klimatu, především lépe zadržovat vodu, ale také bránit povodním.

V povodí Malesického potoka spolek aktuálně mapuje současný stav krajiny a vytváří pro území studii proveditelnosti. Ta navrhne klíčové prvky, například stromořadí, remízy, mokřady, tůně nebo revitalizaci potoka, jejichž cílem je bránit vodní a větrné erozi, umožnit vsak vody a posilovat druhovou pestrost v této oblasti. Podobné studie připravuje spolek v řadě dalších povodí v Plzeňském kraji.

„Náš přístup je unikátní v tom, že zapojujeme širokou veřejnost, mapujeme krajinu spolu s místními lidmi a využíváme jejich znalosti místa i potřeb místních obyvatel,“ říká předseda spolku Petr Lejčko. Zároveň vystihuje největší neduhy intenzivně obhospodařované české krajiny, jakými podle něj jsou narovnané, vybetonované či do trubek svedené vodní toky, odvodněná krajina a půda, která těžko odolává vodní i větrné erozi. „Taková krajina, kterou historicky i v současnosti poškozuje necitlivé zemědělství i lesnictví, nedokáže dobře hospodařit s vodou. Extrémní výkyvy počasí vlivem klimatické změny ji jen dále zatěžují úmorným suchem nebo přívalovými dešti,“ shrnuje Lejčko potíže, jimž se Živá krajina snaží čelit.

leták

Spolek lidí vyškolených tak, aby dokázali navrhnout klimaticky odolnější a zdravější krajinu, zároveň jedná s majiteli pozemků, hospodařícími zemědělci, obcemi i státní správou o konkrétních realizacích opatření. Jejich vycházku v okolí Malesic podpořil Fond životního prostředí města Plzně. Sraz se zájemci bude 8. října ve 14 hodin v Chotíkově před obecním úřadem. Trasa měří cca 4 km a zakončení vycházky se plánuje v cyklobufetu na Štuperku.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: