Ilustrační foto. Zdroj: Plzenoviny.cz

Dotace pomohou majitelům plzeňských kulturních památek

Rada města Plzně na svém posledním zasedání schválila vyhlášení dotačního programu Zachování a obnova kulturní památky na území statutárního města Plzně pro rok 2024. Cílem je pomoci majitelům v jejich snaze zachovat a obnovovat kulturní památky.

Pro tento dotační titul je v rozpočtu Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně alokováno na letošní rok 4,9 milionu korun. Žádosti budou přijímány od 18. března elektronicky prostřednictvím formuláře v aplikaci dotace.plzen.eu, a to až do vyčerpání této částky.

„Finanční pomoc je určena vlastníkům kulturní památky, která se nachází na území našeho města. Má sloužit k záchraně památky a postupnému zlepšování jejího technického stavu. Dotace je poskytována na podporu stavebních i umělecko-řemeslných a restaurátorských prací. Chceme přispět k zachování architektonických a historických hodnot, které spoluvytvářejí tvář našeho města,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové Eliška Bartáková. Podmínkou dotace je finanční spoluúčast žadatele.

V posuzování žádosti, zda bude dotace přidělena, posuzovatelé mimo jiné hodnotí technický stav památky, i to, zda má k její opravě majitel koncepční přístup a pravidelně se stará o její údržbu. K dalším hodnotícím kritériím patří její architektonická a historická hodnota, například její jedinečnost daná autorem objektu či jejím zajímavým konstrukční řešením. K dalším hodnotícím bodům patří, jak je umístěna ve veřejném prostoru či, zda je zpřístupněna veřejnosti.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.


Lucie Čechová

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.

Tipy z kalendáře akcí: