Filozofická fakulta ZČU. Foto: Plzenoviny.cz

Fakulta filozofická ZČU se připojí k akcím na podporu humanitního a společenskovědního vzdělávání

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se 28. března připojí k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol a na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických pracovníků filozofických a humanitních fakult. Od 12 do 14 hodin uspořádá veřejnou debatu o finanční situaci humanitních a společenskovědních oborů. Někteří akademici a studující se následně zúčastní protestních akcí v Praze.

Na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“ pořádají vedení a Akademický senát Fakulty filozofické ZČU shromáždění členů akademické obce, jehož náplní bude beseda věnovaná významu humanitních a společenskovědních oborů a jejich nedostatečnému ohodnocení ze strany státu. Shromáždění se bude konat v úterý 28. března od 12 do 14 hodin v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově ulici. S akademiky a studujícími budou diskutovat členové vedení fakulty v čele s děkanem Davidem Šancem, členové akademického senátu fakulty, zástupci jednotlivých kateder a další pozvaní hosté.

Akademická obec FF ZČU se tak připojí k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol, nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických zaměstnanců a systémové nespravedlnosti poškozující zejména filozofické a další humanitní fakulty.

Řecký filozof Platón přišel s nadčasovou úvahou. Starověké podobenství osvětluje i problémy dnešní společnosti

„Děkani filozofických fakult ČR dlouhodobě upozorňují na kritické podfinancování humanitních a společenskovědních oborů na českých vysokých školách. Za nepřijatelné považujeme zejména platové podmínky vyučujících, kteří na pozici odborných asistentů či docentů dostávají podstatně nižší mzdu než učitelé v regionálním školství,” podotýká David Šanc, děkan Fakulty filozofické ZČU.

Protesty na všech filozofických fakultách společně pořádají akademické senáty, odborové organizace i studentské spolky. Součástí pražského pochodu za lepší platové ohodnocení na humanitních fakultách bude také symbolické dovalení obřího balvanu, symbolizujícího neúnavnou práci mnoha generací humanitních vědců a pedagogů na rozvoji myšlení, kultury, demokracie a společenské soudržnosti, z Palachova až na Hradčanské náměstí. Program v dalších univerzitních městech je dostupný na stránkách hodinapravdy.cz.

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: