FN Plzeň. Foto: Plzenoviny.cz

Fakultní nemocnice Plzeň představuje nové projekty a investice

Fakultní nemocnice Plzeň se po dlouhých dvou letech s pandemií pomalu vrací k běžnému životu a může tak představit nové projekty a investice. Přestože doba nebyla lehká, díky zdravé ekonomické situaci může management nemocnice nejen investovat do zařízení a rekonstrukcí, ale také zvyšovat platy svým zaměstnancům.

„Průměrný hrubý plat lékaře u nás v roce 2019 činil 98 963 korun, v loňském roce to bylo již 116 596 korun. U všeobecných zdravotních sester byl nárůst ve stejném meziročním srovnání o zhruba 16,5 tisíc korun, na konci roku 2021 průměrný plat dosáhl 68 466 korun,“ uvedl ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a dodává: „Právě díky dlouhodobě vyrovnanému rozpočtu, dobrým výsledkům hospodaření a nulovým závazkům po splatnosti jsme jako nemocnice zvítězili v celostátním projektu Nemocnice ČR 2021 v kategorii Finanční zdraví fakultních nemocnic.“

Výraznou proměnou prochází letos díky investicím nemocnice Transfuzní oddělení na Borech, kde se za 20,5 milionu korun modernizují vnitřní prostory, vybavení pro dárce a zároveň i venkovní fasáda. „V programu REACT-EU, který financuje mimořádné evropské projekty pro stabilizaci zdravotního systému, jsme uspěli ve třech výzvách v celkové hodnotě 847 milionů, z toho výše dotace bude 685 milionů korun. Těmi největšími projekty je rozsáhlá rekonstrukce JIP I. Interní kliniky, nákup nového celotrupového Hybridního systému PET/CT a obnova a modernizace vybavení onkologických pracovišť,“ popisuje ředitel Václav Šimánek zásadní plánované investice pro další období. Po dokončení a otevření nové budovy Psychiatrické kliniky na Lochotíně bude další velkou investiční akcí nový dvanáctipatrový Pavilon chirurgických oborů. Projektová dokumentace je již zpracovaná a její předání pro zadání stavby se předpokládá příští měsíc.

Významné události se dějí napříč jednotlivými klinikami, ať už jde o nové metody léčby či přístroje. Na Oddělení léčebné rehabilitace probíhá od února klinická studie na využití virtuální reality u pacientů s bolestí a omezením funkce v oblasti ramenního kloubu, na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení vznikl nový konziliární tým paliativní péče, který pomáhá osobám se závažným onemocněním i jejich rodinám, a na Klinice zobrazovacích metod zásadně pomůže nový přístroj CT. „Jedná se o revoluční způsob registrace rentgenových paprsků digitálním detektorem na bázi polovodičů. Nový způsob zobrazení dovoluje zobrazit detaily v lidském těle od velikosti 0,1 mm a současně snížit dávku záření pro vyšetření tkání. Podíleli jsme se na klinickém testování prototypu detektoru a nyní provádíme klinické zkoušky nového klinického přístroje. Spolupráce na vývoji probíhá intenzivně mezi naší klinikou a Siemens Healthineers od roku 2020, kdy u nás byly provedeny vůbec první klinické zkoušky nové technologie u nemocných na základě povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ představuje zařízení přednosta kliniky prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Nedílnou součástí aktuálního dění v lochotínském areálu FN Plzeň je také tzv. Obláček nad Plzní, který vzniká jako dvoupodlažní nástavba nad Hemato-onkologickým oddělením. Stavbu financuje a realizuje obecně prospěšná společnost Český národní registr dárců dřeně. „Rozsáhlé a náročné práce bohužel doprovází zhoršené podmínky pro naše hospitalizované pacienty i zaměstnance. Všechny prosíme o shovívavost, zadavatel přislíbil, že hlučné stavební práce by měly být v létě u konce,“ uzavírá ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Zdroj: FN Plzeň

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: