Mže. Foto: Plzenoviny.cz

Nová koncepce městských břehů poslouží k rozvoji přírodního, rekreačního a pobytového potenciálu plzeňských řek

Plzeň má nově svoji Koncepci městských břehů, dokument schválila Rada města Plzně. Jejím základním cílem je navrhnout celkové prostorové a funkční uspořádání nivních, nábřežních a souvisejících míst v okolí řek tak, aby v dlouhodobém horizontu byly podpořeny funkce ekosystémové, rekreační a mikromobility. Koncepce poslouží při územním plánování, investičních akcích, správě, údržbě i využití prostoru řeky.

„Plzeň se snaží v posledních třiceti letech rozvíjet přírodní, rekreační a pobytový potenciál svých řek. Tento úkol znesnadňuje jak velký počet toků, které městem procházejí, tak historický vývoj podoby města, tedy jeho kompozice a struktury. V dobách průmyslové revoluce byla území v blízkosti řek obsazena výrobními a produkčními areály, v závěru socialistické přestavby odřízl řeku Mži od centra města průtah a v mnoha prostorech mezi městskou zástavbou a říčními nivami, či přímo v nivách se rozvinuly pro veřejnost málo prostupné areály zahrádkářských a chatových kolonií. Město se tak historicky obrátilo ke svým řekám zády a tento postoj vedl ke ztrátě obecného názoru na jejich roli ve městě, ke ztrátě kontaktu obyvatel s řekami a vedl k degradaci role a statutu řek na ‚trasu pro vodu‘,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Od konce 20. století Plzeň nově využívá příležitost přestavět již dožilé výrobní areály a znovu si uvědomuje důležitost kompozice a struktury městské zástavby. Zároveň se vrací k pečlivému, postupnému budování veřejného prostoru a městské či kulturní krajiny. „Říční prostory obecně se staly jedním z významných prvků kompozice města. Konkrétně nábřežní a nivní prostory řek Mže a Radbuzy, které prochází centrální částí Plzně s městskou zástavbou, patří mezi hlavní osy současného rozvoje města Plzně,“ doplnil Pavel Šindelář. Tyto nábřežní, parkové a nivní prostory nabízí nejvýznamnější potenciál, a tedy i nejlepší předpoklad k tomu, aby byly zelenou páteří města a zároveň tyto „městské břehy“ tvořily pobytový prostor, zázemí i motivaci pro kvalitní zástavbu, celoměstsky významnou součást systému modro-zelené infrastruktury, významnou komunikační trasu, celoměstsky významnou síť sportovní, rekreační a společenské vybavenosti, celoměstsky, regionálně a turisticky významnou destinaci.

Dokument se přednostně věnuje právě centrálním úsekům řeky Radbuzy a Mže. Severojižní osu řešeného území tvoří řeka Radbuza od hráze vodní nádrže České údolí po soutok s Úhlavou a Mží. Západovýchodní osu tvoří řeka Mže od soutoku s Radbuzou ve Štruncových sadech až k soutoku s Vejprnickým potokem. Do řešeného území jsou zároveň zahrnuty části významnějších přítoků – Vejprnického potoka a přítoku drobného vodního toku z Lochotínských luk. Koncepce může být následně rozšířena o další úseky.

Součástí koncepce jsou i výstupy v grafické části dokumentu jako schémata zobrazující principy řešení, tedy to, jak s danou lokalitou pracovat. Konkrétní krajinářská, urbanistická, architektonická, vodohospodářská či další odborná řešení však musí být navržena odbornou osobou či týmem v rámci podrobnějších dokumentací v souladu s touto koncepcí a specifiky daného místa.

Prezentace nové Koncepce městských břehů se uskuteční 12. října 2021 od 18.30 do 19.00 hodin v DEPO2015, a to za účasti architekta Jaroslava Hollera u Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. K následné diskusi o budoucnosti plzeňských řek se připojí architekti Jan Toman, předseda Komise pro koncepci a rozvoj města, a Marek Sivák, předseda spolku Pěstuj prostor.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: