Foto: ZČU

Na Fakultě pedagogické promovalo přes sto malých absolventů Dětské univerzity

Dětskou univerzitu uspořádala pro žáky obou stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií už popáté Fakulta pedagogická (FPE) Západočeské univerzity v Plzni. Ve čtvrtek 24. ledna se uskutečnila slavnostní promoce 111 úspěšných absolventů.

Od začátku října docházeli malí studenti jedenkrát týdně na přednášky a workshopy z fyziky, matematiky, chemie, technické výchovy, výpočetní techniky, pedagogiky, anglického, německého i českého jazyka, hudební kultury, tělesné kultury, psychologie, biologie, výtvarné kultury a historie. Výuka probíhala v budovách Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici a na Klatovské třídě, ale také v plzeňské zoo, v Centru robotiky nebo i venku – ve městě a v přírodě. Žáci zblízka poznali vysokoškolské prostředí, ale především si mohli v duchu Komenského „Škola hrou“ vyzkoušet mnoho pokusů a tvůrčích aktivit, jejichž prostřednictvím získali řadu nových znalostí a dovedností.

Slavnostní ceremoniál, při kterém děti převzaly z rukou děkana Fakulty pedagogické ZČU Miroslava Randy osvědčení o absolvování, se uskutečnil v aule fakulty ve Veleslavínově ulici 42.

„Žákům základních škol umožňujeme seznámit se s vysokoškolským prostředím. Prostřednictvím praktických a tvůrčích aktivit se učí dívat se na svět zvídavě, klást si otázky a vlastní činností na ně nacházet odpovědi,“ říká děkan Fakulty pedagogické Miroslav Randa. Ten věří, že Dětská univerzita je jednou z cest, jak děti nasměrovat ke studiu učitelství na plzeňské pedagogické fakultě.

„Chtěla bych vám moc poděkovat za krásné chvíle, které mohly prožít naše děti na Západočeské univerzitě. Hned po první hodině přišly s úsměvem a nadšením domů a druhý den vyprávěly spolužákům své zážitky z hodin. Syn velice ocenil hodiny, při kterých mohl vytvářet nejrůznější výrobky pomocí 3D tiskárny, obráběním nebo drátkováním. Také ho zaujal svět fyziky. S nadšením nám doma popisoval baterii z brambor a různé druhy zdrojů energií. Dcera zase vyprávěla o záchraně lidského života a tentýž den po hodině nám doma názorně ukazovala resuscitaci a masáž srdce,“ neskrývá maminka čerstvých absolventů spokojenost s průběhem a náplní Dětské univerzity FPE.

„Velký zájem byl opět o 3D tisk, přednášky a prohlídky v zoo, chemické a fyzikální pokusy nebo o strojní a ruční obrábění materiálů,“ potvrzuje garant Dětské univerzity Josef Kepka. Dodává, že z celkového počtu dětí jsou asi dvě třetiny žáci 1. stupně základních škol, jedna třetina z 2. stupně.

V pořádání Dětské univerzity bude Fakulta pedagogická ve spolupráci s Plzeňským krajem, Nakladatelstvím Fraus a dalšími partnery pokračovat. Už teď plánuje pořádání dalšího ročníku.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: