Tělocvična. Zdroj: Tomáš Dvořák architekti

Novou tělocvičnu a školní jídelnu v Rokycanech navrhli architekti z Brna

Město Rokycany vyhlásilo v březnu 2023 otevřenou dvoufázovou architektonickou soutěž o návrh veřejné budovy tělocvičny a jídelny základních škol v centru Rokycan. O soutěž byl nebývalý zájem. Přihlásilo se 20 návrhů, z nichž po dvou kolech vzešel vítěz.

„O soutěž byl mezi architekty značný zájem. Architektonická soutěž jednoznačně splnila svůj účel, soutěžící architekti nabídli městu Rokycany široké spektrum různých názorů a pohledů na řešení komplikovaného zadání. Do druhé fáze soutěže vybrala porota pět návrhů, které nejlépe naplňovaly zadaná kritéria pro hodnocení. Všech pět vyzvaných účastníků svůj návrh dopracovalo podle doporučení poroty a odevzdalo v určené lhůtě. Porota ve stejném složení celý den pečlivě zvažovala míru naplnění zadaných kritérií, a nakonec definitivně rozhodla o vítězném návrhu. Autory vítězného návrhu jsou architekti Tomáš Dvořák a Adam Repaský z brněnské architektonické kanceláře Tomáš Dvořák architekti,“ uvedl městský architekt Štěpán Kubíček.„Vítězný návrh nejlépe reaguje na stávající uspořádání historického centra města. Navržené objekty dobře urbanisticky zapadají do historického kontextu při zachování uliční sítě se zdůrazněním nároží a vhodně reagují na sousední náměstí. Návrh je koncipován do dvou objemů – objektu tělocvičny a kluboven podél ulice U Saské brány a hmoty jídelny se střešní terasou v prostoru dnešního dvora Základní školy T. G. Masaryka. Porota oceňuje lapidární řešení, zvládnuté dispozice a rozložení funkcí do dvou samostatných a provozně oddělených provozních celků. Návrh umožňuje etapizaci, zahrnuje velmi dobře řešenou tělocvičnu, dobré a vyhovující provozní řešení jídelny s kuchyní. Tělocvična je rozdělena na dva nezávislé provozy – sportovní část a klubovnu se střešní terasou. Vhodným doplněním je hřiště na střeše objektu tělocvičny, vítaným inovativním prvkem je skleník pro výuku, navazující na štít sousedního objektu v ulici U Saské brány,“ uvádí město Rokycany v tiskové zprávě.

Výstava všech soutěžních návrhů z 1. i 2. fáze soutěže bude slavnostně zahájena ve středu 1. listopadu v 17 hodin, kdy vítězný návrh představí autoři, tým Tomáš Dvořák architekti se svou veřejnou prezentací ve vstupních prostorách Základní umělecké školy Rokycany, Jiráskova ulice 181. Vernisáž doplní také vystoupení žáků ZUŠ Rokycany. Výstava bude k vidění vždy od 12 do 18 hodin ve vestibulu ZUŠ Rokycany až do 16. listopadu.

Zdroj: Město Rokycany

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.


Lucie Čechová

Plzeňačka, která se aktivnímu psaní věnuje od roku 2017, je hybnou silou několika magazínů. Myslí především na čtenáře a aktuální témata zpracovává do jednoduché a čtivé formy.

Tipy z kalendáře akcí: