Foto: NPU

Obnova selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci byla dokončena

Celková obnova selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci za více než 43 mil. Kč byla k dnešnímu dni ukončena. Projekt nazvaný „Rok na vsi“ přinesl rekonstrukci historických staveb, revitalizaci dvora a přilehlé zahrady i nové expozice, které přiblíží každodenní i sváteční život rodiny hospodáře na přelomu 19. a 20. století. Jednou z důležitých náplní provozu statku bude i téma památkové péče ve vztahu k vesnické architektuře. Jedná se o první projekt obnovy památky v rámci programu IROP, který Národní památkový ústav dokončil v Plzeňském kraji.

„Během posledního roku a půl prošel areál selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci náročnou obnovou, která výrazně zlepšila jeho technický stav a dala mu novou náplň. Věřím, že statek má potenciál stát se nejen významnou památkou plzeňské metropole, ale i vyhledávaným komunitním centrem“, říká ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec. „Selský dvůr U Matoušů je od roku 2008 národní kulturní památkou a spolu s dalšími usedlostmi vymezuje jádro někdejší vsi. Díky své mimořádné kulturní a stavebně-historické hodnotě unikl v 70. a 80. letech minulého století zbourání kvůli výstavbě zdejšího sídliště. Proto jednou z důležitých náplní provozu statku bude i téma památkové péče ve vztahu k vesnické architektuře, které budeme připomínat speciálními programy pro veřejnost i pracovními dílnami pro odborníky“, doplňuje ředitel Pavelec.

Stavební část projektu „Rok na vsi – revitalizace Národní kulturní památky selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci“ byla zahájena na konci srpna 2019. V rámci projektu byla provedena kompletní obnova interiérů i vnějšího pláště všech historických staveb – obytného stavení, stájí, stodoly, sýpky, kůlny a přístavků. Součástí prací, jichž se ujala západočeská firma Bolid M s.r.o., bylo vybudování technické infrastruktury v celém areálu zahrnující vodovod, kanalizaci, rozvody elektřiny, plynu a slaboproudu. Na dvoře statku byly provedeny terénní úpravy a založen štěrkový trávník. Ústředním bodem dvora se stala obnovená studna s pumpou a nově vysazeným ořešákem. V rámci revitalizace zahrady byly dosázeny ovocné stromy, keře a řada trvalek a bylin užívaných v lidovém léčitelství.

Bolevecká náves v Plzni je vesnickou oázou uprostřed sídliště

Projekt vedle obnovy samotných staveb přinesl i nové expozice. „Snažíme se, aby usedlost působila kompaktně a aby návštěvník vnímal, že jednotlivé objekty fungovaly pospolu a že jejich nedílnou součástí v minulosti byly i pole, louky a pastviny. Jednotlivé objekty jsou vybaveny tak, aby co nejvíce připomínaly svůj původní účel“, upřesňuje správce dvora Martin Kolovský. Obytné stavení s unikátní doškovou střechou je prezentováno jako vícegenerační obytný dům se skladovacím zázemím. „Najdeme v něm světnici, kuchyni s komorou, ale i bydlení pro mladou rodinu hospodářovy dcery, která se s manželem připravuje na převzetí statku“, vyjmenovává Martin Kolovský.

Dobovou atmosféru interiérů navozuje zrestaurovaná šablonová výmalba i nové dřevěné podlahy. Ve světnici mohou návštěvníci obdivovat slavnostní oděv sedláka a selky z Plzeňska. Ve stodole jsou umístěny zemědělské stroje jako mlátičky, čistící fukary nebo velký žebřinový vůz. Nechybí unikátně dochované dřevěné potrubí, které rozvádělo vodu ze zdejší studny. V sýpce je instalována expozice Cesta obilí, která prezentuje hlavní činnosti spojené s pěstováním obilí v průběhu zemědělského roku a jeho dalším využitím. „Pozornost určitě zaujme závěrečná část expozice věnovaná výrobě došků, které kryjí střechu obytného stavení statku. Tuto partii doplňuje působivý videoklip“, říká jedna z kurátorek expozice Kateřina Cichrová z NPÚ. V prostorách bývalých stájí a chlévů vzniklo zázemí pro návštěvníky. Využívány budou také k pořádání výstav, přednášek a akcí. V podkroví se nalézají depozitáře a badatelna.

 Předměty denní potřeby, které byly použity na vybavení expozic, se dochovaly přímo na statku nebo byly darovány spolkem Sdružení boleveckých rodáků nebo majiteli okolních stavení. Malované skříně, truhly a další lidový nábytek z Plzeňska zapůjčilo Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni. Téměř všechny předměty potřebovaly restaurátorský nebo konzervační zásah. Celková částka, která zahrnovala i zrestaurování a sestavení kachlového sporáku do kuchyně, překročila 1, 2 mil. Kč. 

Statek bude otevřen téměř po celý rok. „Mimo hlavní sezónu bude návštěvnický provoz probíhat během pracovního týdne, kdy se zaměříme hlavně na vzdělávací programy pro žáky základních a středních škol. S příchodem jara bude otevřeno i o víkendech. K významným svátkům v rámci roku plánujeme atraktivní akce jako například masopust, máje, posvícení nebo advent. Prohlídky stavení zpestří dekorace a vyprávění o lidových zvycích a tradicích, které se vázaly k danému období“, nastiňuje provoz Martin Kolovský. Specialitou by podle něj měly být „správcovské“ prohlídky, během nichž průvodce v kroji provede návštěvníky celým areálem. Prohlídka sýpky, stodoly a dalších částí areálu bude jinak bez průvodce. 

Zpřístupnění objektu bylo původně plánováno již na 18. března 2021, avšak vzhledem k současné epidemii nemoci covid-19 muselo být prozatím odloženo. Brána statku se veřejnosti otevře ihned, jakmile to epidemiologická situace dovolí.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: