Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Plzeň získala ministerskou dotaci na podporu integrace cizinců

Rada města Plzně na svém zasedání v pondělí 11. dubna schválila přijetí účelové neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra České republiky. Částka ve výši 1,256 milionu korun je určena na realizaci projektu s názvem Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022.

„Vnímáme nutnost pomoci příchozím cizincům s bezproblémovým začleněním se do majoritní společnosti dlouhodobě. Proto jsme i loni v listopadu podali ministerstvu vnitra žádost o dotaci na tento projekt. Tehdy jsme ještě nemohli předjímat události, které nastanou v souvislosti s válkou na Ukrajině, a jak moc naléhavé bude pomoci lidem, kteří v Plzni hledají azyl, s jejich začleněním do společnosti,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce spadá také oblast sociálních věcí.

První z objektů modernizované vozovny v Plzni už slouží svému účelu - fotky

Získaná dotace bude využita zejména na pořádání jazykových kurzů češtiny pro cizince. „Kurzy českého jazyka pořádáme v jedenácti modifikacích, neboť stále vnímáme, že základní bariérou cizinců v jejich integraci je neznalost českého jazyka. Dále peníze z dotace využijeme k dalšímu vzdělávání pedagogů, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem i k doučování těchto dětí. Díky dotaci budeme moci také pořádat informační semináře pro cizince a zajistit předávání relevantních informací nově příchozím, a to i v rámci neformálního setkávání komunit,“ upřesnila Eliška Bartáková.

Město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně pořádá jazykové kurzy pro cizince ze třetích zemí a další aktivity vedoucí k jejich začlenění do společnosti už druhou desítku let. Kurzy i všechny další aktivity jsou zdarma.

Výše dotace ministerstva vnitra v hodnotě 1,256 milionu korun činí cca 80 procent částky, o niž město Plzeň žádalo. Krácena byla z nedostatku finančních prostředků, které jsou vzhledem k uprchlické krizi z Ukrajiny potřeba jinde. Finanční krytí ve výši 10 procent nákladů na projekt Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022 zajistí ze svého rozpočtu Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: