Historické jádro v Plzni. Foto: MMP

Plzeň připravuje nový program regenerace historického jádra, majitele objektů žádá o spolupráci

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně připravují nový Program regenerace historického jádra města Plzně na období 2021 až 2030. Město proto žádá majitele objektů v Městské památkové rezervaci Plzeň, aby pomohli s tvorbou dokumentu.

„Součástí programu regenerace je také vyhodnocení stavebně technického stavu objektů v městské památkové rezervaci, a to jak exteriéru, tak i interiéru, proto bychom chtěli požádat vlastníky objektů v městské památkové rezervaci o spolupráci při tvorbě nového dokumentu. Program regenerace historického jádra města Plzně na následující období bude schvalovat zastupitelstvo města v listopadu letošního roku,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář, do jehož gesce spadá Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.

Spolupráce majitelů nemovitostí v Městské památkové rezervaci Plzeň spočívá ve zpřístupnění nemovitostí pro zjištění jejich stavebně technického stavu. Prohlídku zajistí zaměstnanci Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně a Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Červen s koronavirem v Plzeňském kraji. Situace je příznivá

„Plzeňské historické jádro loni oslavilo třicáté narozeniny. Československá vláda jej svým nařízením prohlásila Městskou památkovou rezervací dne 19. dubna 1989. Rezervace zjednodušeně řečeno zahrnuje cenné historické jádro tvořené náměstím Republiky s katedrálou sv. Bartoloměje a obroubené okružními městskými parky,“ řekla náměstkyně primátora Eliška Bartáková, která má ve své gesci památkovou péči.

„Pokud budou mít majitelé objektů zájem se podílet na tvorbě nového dokumentu, prosíme je, aby kontaktovali Petra Bukovského z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně (378 033 063, [email protected]) nebo se hlásili na adresu [email protected], nejdéle do 20. července 2020,“ řekla Stanislava Maronová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

„Vláda České republiky vyhlásila Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v březnu 1992. Město Plzeň se do něho přihlásilo se svým programem schváleným zastupitelstvem města na období 1996 až 2000 v květnu 1996. Poté v roce 2001 proběhla aktualizace programu na období 2001 až 2010, následující aktualizace v roce 2011 byla na období až do roku 2019. Původní program město v zamýšleném obsahu z hlediska regenerace veřejných prostor naplnilo, proto potřebuje na další období zpracovat program nový,“ připomněl historii programu Petr Bukovský z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: