Vizualizace školky na Valše. Foto: ÚMO 3

Třetí plzeňský obvod v letošním roce rozjede celou řadu investičních akcí

Hned celou řadu investičních akcí plánuje pro rok 2023 třetí městský obvod. Přibýt by měla parkovací stání, investice půjdou do mateřských škol a dalšího zvelebení se dočká také areál Škodalandu. Navíc letos poprvé mohou obyvatelé sami rozhodnout o projektu, který by oživil veřejný prostor nebo zlepšil podmínky života v největším plzeňském obvodu.

Stavební investice

„Ve Škodalandu dojde k rozšíření pobřeží zóny u jezírka a také mola pro půjčovnu vodního sportovního vybavení. Plánujeme také zastínění areálu a potěšíme i karavanisty, pro ně zde vzniká sedm parkovacích stání,“ říká 1. místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek. Karavanisté budou mít na stellplazu možnost doplnit si čistou vodu, připojit se na elektrickou energii i vypustit šedou vodu z kuchyňky včetně možnosti vyprázdnění WC kazet.

Dlouhodobým a asi nejčastěji diskutovaným problémem je parkování. Každoročně se proto obvod snaží počty parkovacích míst navyšovat. Tak tomu bude i letos. „Dvacet nových parkovacích stání a přechod pro chodce vznikne v ulici U Borského parku. Další místa přibydou po rekonstrukci povrchu bývalé LPG Vejprnická. Tam by mělo být již v září 32 parkovacích stání, včetně čtyř s dobíjecími stanicemi pro elektromobily,“ popisuje Pavel Šrámek.

V prostoru bývalé točny konečné tramvaje číslo 4 vzniká nová vstupní brána do Borského parku

Ke zkapacitnění parkovacích stání dojde rovněž v Pecháčkově ulici, z původních čtyřiceti míst jich zde vznikne 92, tedy o 52 stání navíc. Letos se v I. etapě počítá se zahájením stavebních prací, hotovo by mělo být v roce 2025. Rozšíření parkovacích stání se chystá i ve Waltrově ulici, letos by měl projekt získat stavební povolení a proběhnout by mělo i výběrové řízení. Začátek realizace stavby se předpokládá v roce 2024.

Obvod by také rád pomohl lokalitě ve vnitrobloku ulic Boettingerova a Sukova, rozhodnutí o realizaci rekonstrukce ale budou mít ve svých rukou obyvatelé. A částečná rekonstrukce čeká vnitroblok Plachého a Korandovy ulice.

Nový přechod pro chodce vznikne v Tylově ulici mezi zastávkami MHD CAN Tylova v prostoru 1. brány areálu Škoda. „Díky tomu budeme moci uzavřít problematickou a málo využívanou část stávajícího podchodu,“ vysvětluje 1. místostarosta.

Již v dubnu by měla být hotová rekonstrukce prostor 1. NP v sadech Pětatřicátníků. „Obvod tím získá bezbariérové reprezentativní prostory pro konání slavnostních obřadů, jako jsou svatby, vítání občánků, předávání ocenění, přednášek a výstav. Hlavní sál bude řešený jako multifunkční prostor, nebude chybět kavárna a kancelář bude sloužit jako zázemí pro Senior point,“ představuje nové prostory Pavel Šrámek.

Školka Valcha
Vizualizace školky na Valše. Foto: ÚMO 3

V plánu je také rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice ve Skvrňanech za zhruba 27 milionů korun, obvod na ni získal dotace ve výši 7,5 milionu korun.

Investice do mateřských škol

Třetí plzeňský obvod myslí také na mateřské školy. Letos se dokonce začne s výstavbou zcela nové mateřinky. „Vyroste na Valše a pojme 48 dětí, které budou rozdělené do dvou tříd. Počítáme s tím, že hotovo by mělo být v příštím roce. Předpokládané investiční náklady jsou 35 milionů korun, na výstavbu této školky je ale možné získat dotace ve výši až 90 procent,“ říká Pavel Šrámek.

Už od příštího školního roku, tedy od září 2023 dojde k navýšení kapacity 16. mateřské školy v Korandově ulici. Přibyde zde jedna třída pro 24 dětí.

Zateplení dostane 63. MŠ v Lábkově ulici, ve 49. mateřské škole v Puškinově ulici se zase mohou těšit na zastřešení venkovní terasy. A rekonstrukce elektroinstalace čeká čtyři pavilony 55. MŠ v Mandlově ulici. Tam se budou také instalovat pitné fontány. Ty jsou určené pro zajištění pitného režimu dětí i při venkovních aktivitách. „Pítka nebo tzv. mlžítka sloužící k osvěžení postupně instalujeme do všech předškolních zařízení v obvodě, v současné době je už má šest mateřinek. Do školek také doplňujeme klimatizaci a vzduchotechniku,“ dodává 1. místostarosta Pavel Šrámek.

Rekonstrukce budovy v sadech Pětatřicátníků
Rekonstrukce budovy v sadech Pětatřicátníků. Foto: ÚMO 3

Projekt na přání obyvatel

Letos poprvé budou moci obyvatelé třetího městského obvodu také navrhnout a vybrat projekty, které by oživily veřejný prostor nebo zlepšily podmínky života v jednotlivých částech největšího plzeňského obvodu. Jsou na ně vyhrazeny prostředky v participativním rozpočtu v celkové výši šesti milionů korun.

„V současné chvíli se pracuje na zřízení samostatných webových stránek, na nichž budou moci obyvatelé navrhovat své nápady. Úřad posoudí jejich proveditelnost a o těch, které bude možné realizovat, pak rozhodnou sami občané svými hlasy,“ vysvětluje místostarosta Ondřej Ženíšek.

Projekt obvod spustí do konce první poloviny letošního roku.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: