Foto: PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky pomáhají zvýšit zájem dětí o technické školy

Díky zapojení Plzeňských městských dopravních podniků (dále jen PMDP) do projektu města Plzně nazvaného PROSIT se už přes 300 žáků plzeňských základních škol podívalo mimo jiné za brány tramvajové vozovny, do měníren, hydroelektrárny nebo na dynamický dispečink. Cílem projektu je prostřednictvím exkurzí zatraktivnit určité pracovní pozice a motivovat žáky základních škol ke studiu technických oborů.

Projekt PROSIT spustilo v minulém roce město Plzeň se snahou zlepšit propojení vzdělávání a potřeb trhu práce, získalo na něj podporu ve výši 22 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dlouhodobě vidíme klesající zájem žáků o technické obory, chceme jim proto umožnit dozvědět se přirozenou cestou o technických pozicích více a vzbudit o ně zájem. Investice do dětí patří mezi naše priority,“ vysvětlil primátor města Plzně Martin Baxa. 

Podle prvního náměstka primátora a předsedy představenstva PMDP Romana Zarzyckého projekt propojuje 15 plzeňských základních škol, 4 velké městské firmy (vedle PMDP ještě Vodárnu Plzeň, Plzeňskou Teplárenskou a Čistou Plzeň) a Centrum robotiky. Zapojené školy a Centrum robotiky byly vybaveny špičkovými technickými pomůckami a zapojené firmy zvou žáky do svých provozů. „Naše městské společnosti tak dostávají možnost prezentovat svoji činnost části obyvatel a mohou se i představit jako perspektivní zaměstnavatelé,“ řekl Roman Zarzycký.

Skautů v Plzni stále přibývá

„Celkem jsme zatím uspořádali 13 exkurzí a předpokládáme, že v letošním roce jich bude minimálně dalších 15,“ říká Michal Kraus, generální ředitel PMDP, a přibližuje průběh exkurzí: „Žáky postupně bereme do našich hlavních objektů – do budovy Hydro, kde projdou měnírnou, malou vodní elektrárnou, kabelovou rozvodnou, dynamickým dispečinkem a setkají se specialisty z dopravního oddělení i marketingu. Další tematický okruh zahrnuje celou tramvajovou vozovnu na Slovanech a děti se mimo jiné dozví i o provozu veřejného osvětlení. Poslední okruh děti absolvují v autobusovém a trolejbusovém depu na Karlově, ve výpravnách vozů a dílnách.

„Exkurze do městských firem nejsou jen teoretické, žáci si mohou i leccos vyzkoušet. Naše vzdělávání se tím propojuje s potřebami trhu práce. Vzhledem k tomu, že nastupuje průmysl 4.0, tak se naši žáci učí pracovat s chytrými technologiemi, učí se řešit problém, zpracovávat nejrůznější informace,“ řekla radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová. 

Petra Chmelířová, vedoucí personálního a mzdového oddělení, si projekt chválí: „Žáci se setkávají a vedou diskuze s našimi odborníky a projevují o informace z reálného provozu velký zájem. Pro nás je to šance, jak představit PMDP jako možného budoucího perspektivního zaměstnavatele, který poskytuje zázemí profesionálům na všech pracovních pozicích. Věříme, že se tato naše aktivita v budoucnu zúročí a pomůže tak ovlivnit regionální zaměstnanost v Plzeňském kraji a naplnit jeden z cílů projektu – sdílení zkušeností z dobré praxe.“

Proměna Prokopávky se blíží, město hledá zhotovitele - fotky

PMDP v rámci projektu, který bude pokračovat do konce letošního roku, rovněž zajišťují autobusovou dopravu základních škol na místa pořádaných exkurzí všech zúčastněných městských společností.

„Exkurze nejen do PMDP, ale i Vodárny Plzeň, Plzeňské Teplárenské a Čisté Plzně jsou pro školy vítaným zpestřením. Zvláště pro vyšší ročníky, kdy se žáci rozhodují o svém profesním uplatnění. Určitě jsou tyto exkurze oživením výuky. Velký dík patří PMDP za zajištění autobusové dopravy. Do budoucna bychom přivítali rozšíření exkurzí do dalších, možná i nejen městských, firem. Žáci by tak při svém rozhodování o svém profesním zaměření měli možnost seznámit se se širší škálou potencionálních možností na trhu práce,“ uvedla Eva Peisarová, ředitelka 16. základní školy a mateřské školy, jež se do projektu zapojila.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: