Ilustrační foto: Zdroj: Kamil Bečvář, skaut.cz

Počet skautů a skautek v Plzni stále stoupá

Přesně 1983 členů hlásí oddíly v okrese Plzeň-město. Počet skautů a skautek v Plzni a jeho nejbližším okolí opět narostl. Členská základna se meziročně zvedla o 84 členů, přičemž 1333 členů je mladších 18 let. Vychází to z výsledků letošní registrace.

Proč skauting láká

Během uplynulých let skauti provedli důležité změny v programu, díky kterým je pro současné kluky a holky atraktivní. Dnešní skauting zachovává formu i metody prověřené časem, samotné činnosti ale dává další obsah, nová témata a aktivity. Klukům a holkám přináší možnost všestranného rozvoje, bezpečného společenství kamarádů a vedoucích, kteří pro ně fungují jako průvodci v jejich rozvoji. Rodiče na skautingu oceňují, že si jejich děti z oddílu odnášejí nejen zážitky s kamarády, ale i samostatnost, praktické dovednosti, sebedůvěru a pevné životní zásady. „Neustále rostoucí zájem dětí a rodičů, kterému na mnoha místech ani nestačí kapacity oddílů a kluboven, ukazuje, že v konkurenci s množstvím volnočasových aktivit skauting obstál. Děti zjevně i dnes dokáží ocenit opravdové prožitky, nevšední dobrodružství a pevné přátelské vztahy,” vysvětluje tisková mluvčí českých skautů Barbora Trojak.

Potvrzuje se dlouhodobý trend, který sledujeme od roku 2012, kdy členská základna v Plzni a okolí začala růst. Mám z toho radost, z výsledků je patrné, že zájem o skautování je v našem okrese velký,“ říká předseda okresní rady Jaroslav Liška s tím, že největší zájem mají děti v mladším věku, jejichž počty meziročně stoupají a tvoří nadpoloviční většinu celé členské základny v Plzni.

Tip na výlet: Přírodní rezervace Petrovka a Petrovská díra

Se stále se zvětšující členskou základnou se pojí i zvyšující se požadavky rodičů. „Snažíme se tvořit kvalitní program a vychovávat kvalifikované vedoucí, kteří se snaží tvořit inspirativní a obohacující programy odpovídající dnešní době,“ dodává Liška

Základna roste od roku 2012

Počty skautů a skautek rostou už od roku 2012, kdy se členská základna začala zvětšovat. Jen mezi lety 2017 až 2020 narostl počet skautů v Plzni o více než 300 členů. Nyní můžeme říci, že každý 90. občan Plzně je skaut. V rámci celé České republiky se v minulém roce počty členů přehouply přes 65 000. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity.

V Plzni se nachází více než padesát oddílů, které připraví pro své členy přes desítky táborů a akcí. Na fungování těchto oddílů se podílí celá řada skautských dobrovolníků, kteří ve svém volném čase tvoří program a starají se o vše potřebné.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: