Foto: Pořadatel

Příroda je pro děti velkým dobrodružstvím a dokáže je rozvíjet ve všech směrech, ukazuje výstava MINT odmala

Dnešním dětem se stále více zkracuje čas, kdy mohou být samostatně venku a objevovat přírodu. Radost z objevování jim navíc často kazí zákazy a obavy dospělých, aby se nezranily nebo neumazaly. Ve společném česko-německém projektu MINT odmala si pedagogové z obou stran hranice vyměňovali zkušenosti, jak trávit s dětmi více času v lese a poskytnout jim příležitost, aby samy přirozeně bádaly a učily se. Od 3. 6. až do konce června 2019 je ve Smetanových sadech v Plzni k vidění venkovní výstava MINT odmala, která reflektuje společný tříletý projekt Nadačního fondu Zelený pokladEkologické stanice Lias-Grube. Projektem prošlo na 500 pedagogů. Vypravěčkami výstavy jsou české a německé učitelky, které se projektu intenzivně účastnily.

Zkratku MINT můžeme z němčiny přeložit jako matematiku, informatiku, přírodní a technické vědy, v ČR se používá termín polytechnická výchova. U nás i v Německu funguje velká podpora těchto disciplín od nejútlejšího věku, potýkáme se ale i s podobnými problémy. České učitelky v německých mateřských školách zaujalo například období bez hraček, dále otevřený koncept, ve kterém jsou už předškolní děti vedeny k samostatnosti a odpovědnosti (učí se mimo jiné řezat pilkou či zatloukat hřebíky) a podílejí se také na rozhodování, třeba prostřednictvím konzultačních hodin, které mají s paní ředitelkou.

Z české strany prezentuje svoje zkušenosti prostřednictvím výstavy mimo jiné ředitelka plzeňské 23. mateřské školy Iva Adamová, která s dětmi zkouší v přírodě cvičení na programování. „Na začátku nás velmi překvapilo, že by informatika mohla být také tématem našich venkovních badatelských aktivit. Každopádně v Německu se otázkou, jak je možné učit i velmi malé děti programátorsky myslet, zabývají velmi intenzivně. Může to probíhat velmi dobře i bez počítače a samozřejmě tedy i venku. Některá z cvičení, která jsem se naučila, zařazuji pravidelně do výuky,“ uvádí Iva Adamová.

Na výstavních panelech je i vyjádření Petry Čechurové z lesní školky Větvička, která má na starosti lesní družinu. Svoje zkušenosti prezentuje Michaela Štibraná, ředitelka MŠ Merklín, která se nadchla pro komunitní aktivity ve školkách. Tématem, jak prezentovat matematiku v lese, se zabývá Barbara Schuster, která je nejenom praktikující pedagožka, ale i lektorka.

V rámci projektu MINT odmala proběhly několikadenní semináře ve zcela mimořádném zázemí Ekologické stanice Lias-Grube několikadenní hospitace v inspirativních ekologicky zaměřených školkách a školách. Čeští učitele, ale i zřizovatelé se vydali na dvě exkurze za dobrou praxí do Německa. Uskutečnilo se 10 přednášek a workshopů jak s českými, tak německými lektory. „Jsme velmi rádi, že jsme pravidelná školení nebo stáže v Německu mohli pedagogům z Plzeňského kraje nabídnout v tak velkém množství. Mimo to jsme pořádali i exkurze pro zřizovatele. Všichni nebo spíše všechny zúčastněné si velmi pochvalovaly možnost inspirovat se a sdílet zkušenosti s německými kolegyněmi. A skvělé je, že díky naší běžné činnosti, to je díky grantovým programům Nadačního fondu Zelený poklad, mohou plzeňské školy a školky mnohé nápady zrealizovat. Objevují se například první lesní družiny,“ říká Tereza Pelclová z Nadačního fondu Zelený poklad.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: