Foto: OÚ Přívětice

Přívětice mají obnovené místo setkávání občanů, opravili místní sál

Přívětice opravily svůj jediný sál v obci, který se stane místem setkávání občanů a místem pro pořádání nejen obecních akcí. Celkové náklady na přestavbu činily téměř 10 milionů korun při ročním rozpočtu obce ve výši 4 miliony korun. Slavnostní představení nových prostor, jehož součástí bude koncert a večerní zábava, je naplánováno na sobotu 27. července od 14 hodin.

„V roce 2016 jsme začali opravovat náš jediný společenský prostor v obci, a to vzhledem k velmi špatnému prostředí a sociálnímu zázemí, kdy naši občané přestali mít zájem navštěvovat zde pořádané kulturní a sportovní akce. V dotčeném objektu, který je kromě sálu tvořen hospodou se zázemím, jsme nyní opravili sál s podkrovím, přistavěli nové hygienické zázemí, šatnu pro účinkující a pod jevištěm vytvořili nový sklad. Co se týká hospody, plánujeme její opravu v budoucnu. Díky novému sálu navážeme na pořádání všech našich tradičních akcí (máje, letní slavnosti, svatomartinské slavnosti, bály) a především budeme rozšiřovat nabídku společenských, kulturních a sportovních akcí. V sále bude probíhat zasedání zastupitelstva i činnosti místních spolků. Našim cílem bylo vytvořit moderní prostředí v klasické venkovské budově s minimálními nároky na energie,“ vysvětlila stěžejní přínos rekonstrukce sálu starostka obce Marcela Judlová.

Před vlastní rekonstrukcí objektu nechaly Přívětice v roce 2016 odtěžit 1000 m3 zeminy (zvětralá břidlice), kterou byly zasypány stěny jeviště. Odtěžené kamenivo bylo využito na zpevnění lesních cest.

Škola v Újezdě má novou družinu s jídelnou

„Nově zrekonstruovaný sál je kompletně řešen bezbariérově. Kapacita sálu po opravě činí 80 lidí. Došlo k opravám podlah sálu, pódia, chodby, nové stropy jsou zakryty sádrokartonovými podhledy a kazetovými podhledy v sále, všechny omítky jsou nové. Dveře, okna jsou nové dřevěné, nově byla vybudována forbína pódia a nástupních schodišť na pódium a schody do skladu pod pódiem. Objekt byl komplexně zateplen včetně nové fasády, upravili jsme okolí kolem budovy novým chodníkem. Místní zahradník Pavel Paur osázel skalnatou stráň suchomilnými květinami. V podkroví nad sálem je strojovna se vzduchotechnickou jednotkou, celý objekt je vybaven novou elektroinstalací, rozvody vody a kanalizace. Razantně jsme se vypořádali s dlouholetou značnou vlhkostí, kdy byl objekt po celém obvodě podříznut a odizolován. Po nynější rozsáhlé modernizaci po více než 50 letech se jedná o jeden z nejmodernějších kulturních domů na okrese Rokycany,“ popsal rekonstrukci projektant stavby Miroslav Jaroš ze společnosti BRM spol. s.r.o., která kompletně navrhla novou podobu sálu v Přívěticích.

„Na otevření jsme zakoupili nové vybavení pro sál, jako jsou židle a stoly a část nádobí. V nejbližší době chce objekt dovybavit venkovními žaluziemi, promítacím plátnem, vybavením šatny pro účinkující a vybavení jeviště spočívající v oponě, horizontu a osvětlení,“ doplnila budoucí plány starostka Marcela Judlová.

Celkové náklady na stavbu byly 10 milionů korun včetně DPH. Na opravu obec získala tři dotace od Plzeňského kraje v celkové výši jeden milion korun.

Přívětice

První písemná zmínka o Přívěticích pochází z roku 1352. Mezi pamětihodnosti obce patří kostel sv. Martina, který obec převzala do vlastnictví v roce 2005 a postupně ho opravila. V obci trvale žije 205 obyvatel, letos ještě dokončí opravu požární nádrže a připravuje novou obytnou zónu pro výstavbu pěti rodinných domů, územní rozhodnutí pro zónu je již vydáno.

Vytápění je zajištěno pomocí tepelného čerpadla a vzduchotechnikou s vysokou mírou rekuperace tepla. Tak bude sál vytápěn podlahovým topením na 18 stupňů a před akcí bude za 2 hodiny dotopen vzduchotechnickou jednotkou na požadovanou teplotu.

„Při rekonstrukci jsme také mysleli na ekologii a především úsporu energií a tím i minimální provozní náklady. Kromě tepelného čerpadla jsme osadili všude LED svítidla, tím dojde ke snížení spotřeby elektrické energie na minimum,“ vysvětlila starostka Marcela Judlová. 

Slavnostní otevření nového sálu v Přívěticích

Občané si nový sál budou moci poprvé prohlédnout v sobotu 27. července od 14 hodin, o hodinu později začne koncert Strašické pohodovky a od 20 hodin bude večerní taneční zábava za doprovodu skupiny Sortiment. Další akcí bude oslava 120 let přívětických hasičů 14. září 2019.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: