Foto: Visit Plzeň

Plzeňská Semlerova rezidence byla přijata do mezinárodní sítě ICONIC HOUSES

‚Skrytý klenot v Plzni‘ – tak byla uvedena kulturní památka Semlerova rezidence do mezinárodní sítě ICONIC HOUSES, která soustřeďuje výjimečné stavby světových architektů 20. století. Unikátní bytový interiér, jehož prostorovou koncepci navrhl Adolf Loos a projekt detailně rozpracoval Heinrich Kulka, je jedinou realizací v Plzni, kde je uplatněn princip Raumplanu. Semlerova rezidence dnes patří mezi 12 objektů v České republice, náležejících do této sítě, a ocitla se tak ve společnosti takových staveb, jakými jsou například brněnská Vila Tugendhat, pražská Müllerova vila, ale i jedna z dalších plzeňských Loosových realizací, Brummelův dům.

ICONIC HOUSES je nadace registrovaná v Nizozemí jako obecně prospěšná společnost a sdružuje 188 významných budov 20. století po celém světě, které jsou alespoň částečně přístupné veřejnosti a slouží jako prohlídkový objekt. Toto mezinárodní společenství je založeno na odborné spolupráci; mimo jiné pořádá mezinárodní konference a setkání, ale také propaguje pozoruhodné stavby jako turistické destinace. Majitelé domů, ať už soukromé osoby, nadace či státní instituce, mohou sdílet své zkušenosti s rekonstrukcí, restaurováním či provozem svých objektů. Semlerova rezidence se zařadila mezi ikonické stavby světových architektů, jako například Franka Lloyda Wrighta, Le Corbusiera, Antoni Gaudího, Ludwiga Mies van der Rohe
a mnoha dalších.

Jak se od začátku tisíciletí změnila Plzeň z leteckých pohledů

Letos se uskuteční konference ICONIC HOUSES poprvé v České republice ve dnech 22. – 26. května. V rámci jedné z částí konference proběhnou odborné přednášky v Praze, kde Petr Domanický, kurátor sbírky architektury ZČG, představí nejnovějšího člena sítě – Semlerovu rezidenci. Klíčovou částí konference ovšem budou prohlídky domů; v případě Plzně jsou to realizace konceptů či projektů Adolfa Loose, neboť město se pyšní největším počtem jeho realizací hned po Vídni. Program prohlídek připravuje organizace Plzeň – TURISMUS ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni.

„Semlerova rezidence si zaslouží být ve společnosti dalších ikonických staveb 20. století. Realizace je sice především dílem Heinricha Kulky, můžeme ji ale považovat za určité završení mnohaletého působení Adolfa Loose v Plzni, která je po Vídni druhým nejvýznamnějším ohniskem jeho práce vůbec. Zařazení považuji také za ohodnocení práce všech, kdo se podíleli na obnově a restaurování domu, a samozřejmě Západočeské galerie v Plzni, která to vše organizovala a objekt provozuje,“ doplňuje Petr Domanický, autor expozic Semlerovy rezidence a garant obnovy objetu za ZČG.

Krásná kavárna Café Semler se otevřela návštěvníkům

Historický bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových, který vznikl v letech 1933–1934, patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Nemá klasická podlaží; jeho jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly. Toto řešení, nazývané Raumplan, zde navazuje na Loosovo pojetí Müllerovy vily v Praze. Plzeňský kraj získal bytový dům v roce 2012 a předal jeho správu Západočeské galerii v Plzni. Obnova a restaurování objektu proběhly ve třech etapách: první začala již v roce 2013 a poslední, nejnáročnější, probíhala v letech 2019–2022. Návštěvníkům se rezidence otevřela 23. září 2022 a od svého zpřístupnění se těší velkému zájmu.

Návštěvnické centrum Semlerovy rezidence je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin na adrese Klatovská 110, Plzeň.

Galerie:

Zdroje: Západočeská galerie v Plzni; Visit Plzeň

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: