Rekonstrukce Slovanské. Foto: Plzenoviny.cz

Slovanská ulice se kompletně otevře 1. prosince 2019

Rozsáhlá rekonstrukce Slovanské ulice v Plzni je u konce. Definitivně skončí stavba již 30. listopadu 2019, tím došlo ke zkrácení smluvního termínu, který byl stanoven na 4. února 2020. Opravy důležité dopravní tepny spočívaly v rekonstrukci kanalizačního potrubí, obnově vodovodních armatur včetně výměny vodovodních přípojek v několika úsecích, rekonstrukci tramvajové tratě, trolejového vedení a doplnění ukolejnění detekce světelného signalizačního zařízení v úseku Sladkovského – náměstí Milady Horákové v obou směrech a celoplošné úpravě krytu vozovky včetně podloží. Investorem byly město Plzeň, Vodárna Plzeň a.s. a Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Zhotovitelem byla společnost Berger Bohemia a.s.

„Oprava Slovanské ulice byla velmi náročná nejen pro zde žijící občany, ale také samozřejmě pro místní podnikatele. Město Plzeň si je vědomo těchto obtíží, omlouvá se za ně a děkujeme všem zasaženým za trpělivost. Jsme velmi rádi, že se nám především podařilo uspíšit dokončení stavebních prací, které nebudou zimou přerušeny a na jaře dodělávány. Tramvajová trať bude kompletně dokončena v sobotu 30. listopadu. Celkové náklady za rekonstrukci představují téměř 162 miliony korun včetně DPH, z toho město uhradilo zhruba 80 milionů korun,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Malická ulice na Roudné je uzavřena

„Již v sobotu 16. listopadu 2019 se otevřel úsek Částkova – náměstí Milady Horákové a byla zrušena úplná uzavírka, nahradila ji pouze částečná uzavírka pruhu do města, kde probíhaly dokončovací práce na tramvajové trati. Práce na jízdním pruhu směrem z města budou kompletně dokončeny ve středu 20. listopadu, pokud tak dovolí klimatické podmínky. Jízdní pruh směrem do centra bude uzavřen částečnou uzavírkou, a to až do konce listopadu z důvodu dokončovacích prací spočívajících v úpravě vpustí či úpravě přilehlých parkovacích ploch,“ vysvětlila technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.

„Jednalo se o jednu z největších investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně v letošním roce. Město Plzeň uhradilo náklady na rekonstrukci tramvajové tratě, Vodárna Plzeň sanaci kanalizace a úpravu vodovodních armatur, Ředitelství silnic a dálnic opravu vozovky,“ doplnil ředitel Správy veřejného statku města Plzně Milan Sterly.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: